Zowel 29 oktober als 30 oktober was wethouder Kees Kraanen, oud bewoner van het Soesterkwartier, bij de monumentale bomen om uitleg te geven over de kastanje. Hij deed dat helder en vanuit een grote betrokkenheid met het groen, de buurt en de emoties die de onverwachte kap-aanvraag opriep.

Zoals in mijn twee artikelen hierover aangegeven: in de bomenleidraad moeten er bij monumentale bomen zwaarwegende overwegingen zijn om te kappen. Het gaat om tal van overwegingen, zoals de plaats in het stads-aangezicht maar ook de ecologische waarde van de boom en de veiligheid. Nu, Kees Kraanen legde dit zeer goed uit: en de boom wordt vooralsnog niet gekapt – maar wordt in de top gesnoeid, zodat er geen takken af kunnen breken. Dat laatste speelt dus echt, vandaar dat dit ook echt moet.

Punt is wel dat dit de gezondheid van de boom een verder tikje geeft en dat de verwachting is dat de boom nog twee-drie jaar kan blijven staan. De wethouder gaf aan dat er zeer binnenkort een nieuwe nagenoeg monumentale boom op het veld er bijkomt: een dikke lindeboom. Dat is goed nieuws – en kijk even naar het filmpje op de Stadsbron om recht te doen aan de inspanningen van de wethouder en zijn ambtenaren. Ja, het had achteraf slimmer gekund, maar zand erover – denk ik (‘weer wat geleerd’). We moeten ons uiteindelijk samen inspannen voor een leefbare, vitale wijk en daarom dank ook aan de raadsleden die zich hier mede hard voor hebben gemaakt. En natuurlijk ook dank aan de Stadsbron en  de bijdrage van RTV Utrecht (klik link) die kritisch en creatief zaken aan de orde hebben gesteld. Daar worden we met elkaar beter van! En zoals gezegd: samen verder – want we moeten het met elkaar doen!

De film van de stadsbron: klik hier