Steunt u de herinrichting van de Noordewierweg?
volg dan a.s. dinsdag 8 juni om 19.00 uur de raadsvergadering!
via: https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live
Ronde-naam ‘Presentatie stand van zaken verkenning
toekomst Noordewierweg’. Ronde ‘Informatie’.
Op 27 mei hebben gemeente en werkgroep een bewonersavond georganiseerd en het voorstel tot herinrichting besproken. De meeste reacties op het  schetsontwerp zijn tot nu zeer positief.
Het is nog wel spannend, hoe het daarna verder gaat.

Op  a.s dinsdag (8 juni)  informeren we dus de politieke partijen over de huidige stand van zaken en de noodzaak van herinrichting. De gemeenteraad beslist -hopelijk na de zomervakantie- of wij door kunnen gaan en of er voor de werkelijke uitvoering ook voldoende middelen (geld)  beschikbaar komen.

Uw (digitale) aanwezigheid en steun is de 8e en na de zomer van groot belang.
Immers: een “volle publieke tribune” maakt duidelijk, dat ons initiatief voor een veiliger, groener en aantrekkelijker Noordewierweg door velen in het Soesterkwartier wordt gesteund!