DSC_847316 oktober 2014. Na de opbouw vanaf vorige week was vandaag de feestelijke opening op de Wagenwerkplaats. Ook het publiek mocht al gebruik maken van alle voorzieningen.

Het eerste natuurlijk wat opvalt is, dat het reuzenrad draait en gevuld is met bezoekers en hij draait best snel. De weergoden hadden het een tijdje goed gemeend, maar tegen 16.00 uur kwam dan toch de regen.

In een volgend verslag zal ik melding maken van alle activiteiten die er te doen zijn. Het was bij de opening, ondoenlijk om daarna alle zaken af te gaan.

Rond 14.00 uur werden de genodigden verwacht in de rijtuigenloods waar een gedeelte was afgesloten voor het publiek. Naar later bleek, waren het genodigden uit bijna 80 disciplines die “iets”met de Spoorwegen van doen hadden. Ook Duurzaam Soesterkwartier en “het groene Spoor” waren vertegenwoordigd door Willem Hamels en Gijs Valkenhoef. Meer bekenden uit een vorig leven passeerden de revue. Nadat de koffie was genuttigd kondigde een spreker in oud NS uniform gekleed, de verdere gang van zaken aan. Alle genodigden werden verzocht naar de tribune te gaan, grenzend aan het emplacement, alwaar de Spoorparade officieel zou worden geopend. Al lopend door de Rijtuigenloods waren diverse modelspoorbanen opgesteld. Toch wel typerend dat veel mannen zich vergaapten aan al datgene wat rond reed. Bij de tribune mocht Erik de Zwart, bekend van radio en Tv, uitleggen wat hij met treintjes had. Wel Eric had thuis wat compromissen moeten sluiten, maar het schijnt dat zijn hele tuin vol is gebouwd met modelspoorbaan.

CSC_8600De beide tribunes waren beiden geheel gevuld. 1 met genodigden en de andere met bezoekers. Gescheiden door een stickertje op je revers.

Na de uitleg hoe de verdere procedure in zijn werking zou gaan, werd Burgemeester Bolsius verzocht de nodige woorden te spreken. Onze burgervader moest zich gelijk rectificeren toen hij Erik de Zwart al een wat oudere man noemde. Bolsius corrigeerde dit gelijk door aan te geven dat ze beiden even oud waren. Inmiddels waren de hoge fluittonen van de stoomtreinen duidelijk waarneembaar. Mogelijk dat er precies op schema gereden werd. De burgervader wilde wel per se een “spiegelei”, toen hem werd verzocht op een spoorfluit het vertreksein te geven om zodoende de Spoorparade als geopend te verklaren. Voor de niet spoorkenners, onder een “spiegelei”wordt in dit geval niet gedacht aan een gebroken ei waarvan de dooier heel is, maar van een rond bordje waarvan de ene zijde rood is en de andere groen.

DSC_8528Nadat de Burgemeester had gefloten en het spiegelei met de groene kant aan de wachtende machinisten liet zien, was de Spoorparade geopend.Gezeten naast de Locoburgemeester Hans Buijtelaar keken allen naar de in de verte opgebouwde toegangspoort die over het spoor stond. Volgens het draaiboek moesten hier in het totaal 11 historische locomotieven en/of materieel vandaan komen. Hoorbaar waren ze in ieder geval wel.

Spectaculair kon men het wel noemen. Aan de bovenzijde van de overspanning waren fonteinen van vuur, die aankondigde dat er een locomotief naderde.

De spits werd echter afgebeten door twee mannen op een zelfvoortbewegend karretje, tenminste als je de hefboom gebruikte. Kennelijk het spoor kwijt, discussierend over het juiste spoor, naderde al de 7742 een oude mooi gereviseerde Stoomloc. Gelukkig werd er breed uitgelegd om welk materieel het ging. Een bekend bijgeluid was ook goed hoorbaar. Het klikken van de vele fototoestellen op de tribune. Na de Stoom kwam de diesel, de 451, bijgenaamd de”Hippel” waarna het vuur spuwen aangaf dat er een “sik”aankwam. De kleine rangeerloc voor stations. De parade liep vlekkeloos en na de “echte”Stoomloc ( 7742), verschenen er nog wat “Sikjes’ Gevolgd door een opmerkelijk Stoommachine, afkomstig uit Amerika. Deze loc werd gebruikt in het Amerikaanse leger. Na het voorbrengen van de stoomloc 675 van het voormalige Staatsspoor was het de beurt aan het wat modernere materieel. De blauwe engel deed zijn entree. De parade werd afgesloten door de nog steeds actieve serie 2200 dieselloc.

DSC_8512Inmiddels hadden de wolken boven het emplacement besloten dat het tijd was en begon het te regenen. De genodigden liepen hierna terug naar de Rijtuigenloods, alwaar onder het genot van een hapje en een drankje verdere spoorzaken werden behandeld.

Uw correspondent bezocht hierna nog wat modelspoorbanen om herinneringen op te halen aan een ver, ver verleden.

Gelukkig waren de gondels van het reuzenrad van een gesloten vorm, anders was men erg nat geworden. Het voor het operagebouw opgebouwde luchtspeeltuin, deed goede zaken. Ook de minirail werd druk bezocht door de jeugd.

Zoals gezegd, zal er later ook een verslag volgen over al de andere activiteiten.

CSC_8604De eerste dag en de opening. Het was redelijk druk, hier en daar mensen in een rij. Met name voor het reuzenrad. Het weekeind zal er veel publiek komen.

Echter er bleken ook wat klachten uit de wijk Soesterkwartier te komen. Een verkeerd aanwijsbord om te parkeren, verwees naar een straat in de woonwijk. Dat kon natuurlijk niet de bedoeling zijn. Een grote groep mensen moest heel erg wennen aan de “hoge”fluittoon van de Stoomlocomotieven. Naar het schijnt, kunnen honden hier niet zo goed mee omgaan.

Binnen de wijk ontstond hierover een levende discussie, of de overlast houdbaar was gezien het unieke evenement. Het komt tenslotte maar eens in de 175 jaar voor.

Na melding aan de organisatie, werd het P bord verwijderd. Dat stoomlocomotieven juist die kenmerkende fluittoon hebben, maakt menig spoorkenner wakker en enthousiast. De ander zal het als vervelend ervaren. Vast staat dat Amersfoort een uniek evenement heeft, wat duizenden bezoekers zal trekken.

Wordt vervolgd.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

Fotoreportage.  Diapresentatie