Op het veldje bij de Dollardstraat-IJsselstraat is een spandoek opgehangen. Het spandoek verbeeldt een zorg bij veel jonge en oudere bewoners in buurt en wijk. Direct omwonenden ontvingen 23 juni een brief van de gemeente een brief. Bij zeer aandachtig lezen en het zelf nazoeken op de gemeentewebsite, blijkt dat de Groengordel doorsneden wordt met een nieuwe weg vanuit  Dollardstraat naar de Amsterdamseweg. Het is een idee dat de wethouder wil onderzoeken omdat de verkeerssituatie op de Nieuwe Poort onveilig is en de stadsuitbreidingsplannen rondom Eem en Isselt (en een mogelijke nieuwe stadhuis) de drukte verder versterken. Het Soesterkwartier wordt, zoals in de media ook genoemd, het kind van de rekening… want wij mogen ons toch al minimale groen opofferen (of -hoe verzin je het- zelf met een beter alternatief komen). Ook deze hautaine houding is een doorn in het oog voor veel mensen.

De onthulling van het spandoek trok heel veel verontruste bewoners aan en de foto van die onthulling, inclusief een interview kwam deze week in de Amersfoortse Courant.

In allerijl worden vanuit de gemeente nu extra informatieavonden georganiseerd – maar voor de zomer is het zeer, zeer krap. U kunt zich ook voor zo een avond opgeven – die is op 15 juli. Een goede gelegenheid om goed geïnformeerd te worden en aan te geven deze prachtwijk te willen behouden. U kunt zich ook aanmelden voor die bewonersbijeenkomsten door een mail te sturen naar langseemenspoor@amersfoort.nl

Het is te hopen dat wijkbewoners niet tegen elkaar uitgespeeld worden en de wijk standvastig is. Want de sociale en groene cohesie in de wijk is in het geding.  En voor de helderheid: het is een voorstel om een plan te onderzoeken, dus het kan ook met een veeg van tafel.

Vanuit de wijk is er een nieuwe actiegroep uit de grond gestampt: leefplezier3812@gmail.com

Het spandoek is ontworpen en gedrukt door bewoners van de Lingestraat