Amersfoort 13 mei 2017. Duurzaam Soesterkwartier. Een naam maar ook een begrip in het Soesterkwartier. Onder de vlag van Duurzaam Soesterkwartier, zijn er de laatste jaren meerdere successen geboekt op het terrein van het milieu. Wat de inwoners van het Soesterkwartier zien is het rondrijden van de elektrische Buurauto. Het in de winter vroegtijdig af laten stellen van je centrale verwarming (CVoke). Het plaatsen van zonnepanelen op de Kubus en ’t Anker. En de in de wijk kleinschalige projecten van woning isolatie en/of plaatsen van koude wisselaars, dan wel zonnepanelen. Dubbel glas en andere maatregelen die er voor zorgen dat we uiteindelijk de meter achteruit zien lopen.

Na de wisseling van Voorzitterschap van Willem Hamels naar Fokke de Jong werd het beleid van de diverse werkgroepen voortgezet. Onder de vlag van Duurzaam SK zijn meerdere werkgroepen gehuisvest, allen op zijn of haar terrein bezig met het milieu en energie besparende zaken. We herkennen de voorgestelde “Windmolens’( De Wiek) en/of de zonnepanelen te plaatsen in een weiland. Onderwerpen die nog steeds op de agenda staan

Zowel bij de politiek, als in andere wijken, valt de “energieke” werkwijze van Duurzaam op. Zelfs dermate dat afgelopen 9 mei, tijdens de Raadsvergadering een politiek brede motie werd aangenomen, om Amersfoort “aardgasvrij”te krijgen. Nu zal er nog heel wat gas door de pijp stromen, voordat het zo ver is, maar 4 wijken zijn bereid hieraan mee te werken, waar onder het Soesterkwartier. Het mag duidelijk zijn dat dit gaat gelden voor nieuwbouw projecten en heel veel later voor bestaande woningbouw.

Bij de op 10 mei gehouden EnergieMeetup in Schothorst draaiden de camera’s met name richting Duurzaam Soesterkwartier. Onderstaand een filmpje van RTV Utrecht ( met reclame) over de bereikte resultaten in het SK.

Desgevraagd aan Fokke de Jong, om hoeveel actieve Duurzame inwoners zich nu bezig houden met dit onderwerp, was zijn antwoord; Duurzaam Soesterkwartier bestaat uit diverse werkgroepen. Wat betreft de energiebesparende zaken, zijn 50 bewoners actief bezig met het nemen van maatregelen en uitvoeren van plannen. Zo’n 200 anderen hebben ambulant meegewerkt aan het realiseren van energie besparende zaken. Tussen de 400 en 500 huizen zijn op enigerlei wijze “verduurzaamd”. Het is een begin en we beseffen dat er nog 4000 andere woningen zijn. Maar je moet ergens beginnen en dat stadium zijn we wel voorbij, gezien de reeds behaalde resultaten. En inderdaad er zullen besprekingen volgen met de woningbouwcorporaties omdat deze het merendeel van de bewoning  in “huis” hebben

AMERSFOORT – Veel Amersfoorters die in het Soesterkwartier wonen, werken succesvol samen om hun energierekening naar beneden te krijgen. Dat bleek recent tijdens een informatiebijeenkomst in de stad.

Hier werden initiatieven in de stad besproken op het gebied van groene energie. Zo hebben tientallen bewoners van het Soesterkwartier zich inmiddels aangesloten bij de vereniging Duurzaam Soesterkwartier.

De acties hebben inmiddels tot echte besparingen geleid. Van dertig procent minder energiekosten tot bij sommigen ‘nul-op-de-meter’.

WIELEN
“We hebben al veel wielen uitgevonden, die we graag willen delen met andere inwoners van de stad”, vertelt voorzitter van de vereniging Fokke de Jong. Gezamenlijk energiebesparende maatregelen zoals het collectief aanschaffen van zonnepanelen kan bovendien fikse kortingen opleveren.

Het Soesterkwartier probeert ook minder afhankelijk te zijn van aardgas en zonne-energie te delen met buren. Volgens Fokke de Jong is samenwerken het sleutelwoord voor succes. “In het Soesterkwartier kennen mensen elkaar wat het makkelijker maakt om initiatieven te ontplooien”.

ENERGIENEUTRAAL
Het CDA en GroenLinks zijn blij met de lokale initiatieven. Amersfoort heeft als doelstelling om in 2030 CO2 neutraal te zijn.

Bron AD.

Opname van Rtv Utrecht ( en reclame) met Fokke de jong over de behaalde resultaten in het Soesterkwartier.

 

Verslag Karel van Rooy.