Wat jammer dat al die mensen nu pas wakker worden. De Club van 100 bezorgde Soesterkwartierders is al drie jaar bezig met haar verontrusting aan een ieder kenbaar te maken. Zowel aan het college als aan Stichting WELZIJN Amersfoort.
In februari 2012 hebben wij van de desbetreffende ambtenaar nog vernomen dat de bewoners overal naar toe konden. Hij vertelde ons dat de ABC scholen begin 2013 al van start zouden gaan.
Maar ja, die bezuinigen,…dat wil wat. Je kunt je natuurlijk afvragen hoe het toch komt dat wij zoveel geld tekort komen en er dus bezuinigt moet worden op welzijn.
De oren laten hangen naar het grote geld soms? En nu de bewoners daar de dupe van laten worden? Wethouders kunnen makkelijk hun broek ophouden met 8000 euro per maand exclusief vergoedingen, dat geldt niet voor de sociaal zwakkeren in amersfoort.Wat betref dé specialisten van het Soesterkwartier heeft de Club van 100 andere ideeën. Dé specialisten zijn de wijkagenten, de wijkopzichtiger, de zeer tegen de zin van bewoners in ontslagen Meldpuntmedewerkster, en zelfs de gastvrouw die in de Wijkwinkel de bewoners met raad en daad terzijde stond. Mevrouw Sickmann heeft het over de sociale adhesie in de wijk. Dat is ook voor het eerst dat zij daarover spreekt. Haar 1e prioriteit ligt op de Wagenwerkplaats, en alle lof voor haar wat dat project betreft, haar 2e prioriteit is het Buurtbudget en onze angst is dat een kleine groep van (allochtone) bewoners een soort dictatuur aan het opzetten is om in de allereerste plaats hun hobby’s uit te voeren met ons aller geld, en dat heeft niets te maken met de gewone wijkbewoners. Wij vragen ons af hoeveel bewoners zij kent uit de Bloemen en Bomenbuurt.
Wat betreft de verdeeldheid in de wijk vragen wij ons af hoe dat nu zou komen? Wij weten daar wel een antwoord op.
Door: de club van 100 bezorgde Soesterkwartierders Bron: AD 14-06-2012