DSC_99185 november, 20.00 uur. In de Verkeerstuin heeft zich opnieuw een aantal belangstellende gemeld .

Na een rondje koffie met speculaas  en het welkom heten van de bezoekers door Angelique werd voor de nieuwkomers eerst een stukje geschiedenis gegeven.

De getoonde dia’s liegen er niet om. Het verval van de leegstaande wagenwerkplaats begin deze eeuw is  voor velen een doorn in het oog.

Stichtingen/ Verenigingen/projecten/ Erfgoed, alles wordt uit de kast gehaald om de wagenwerkplaats met zijn karakteristieke gebouwen te behouden. De Verensmederij en Ketelhuis zijn hier een mooi voorbeeld van.

Bij een aantal bewoners die al  deel uit maakten van een der lopende projecten, zoals Duurzaam Soesterkwartier, het Groene Spoor, stadsplatteland/boeren en ga zo maar door. Werd het plan opgevat voor het in eigen beheer creëren van een duurzaam gebouwde wijk,”het Soesterhof”

En dus was begin 2012 ook deze vereniging een feit. Men ging aan de slag en oriënteerde zich bij andere projecten in het land, waar gaat het goed,  waar gaat het fout, wat zijn de mogelijkheden en welke weer niet. Vele vragen. Contacten met de Gemeente en de eigenaar van de grond (NS) werden gelegd.

Elke stap werd gedocumenteerd en weer bekeken. Een en ander heeft geresulteerd in de huidig doelstelling en  de klim naar de bovenste trede. Met de verwachting in 2017 de huizen op te kunnen leveren. Nog vele hobbels zullen genomen moeten worden, maar zoals het er nu uitziet is men in de goede richting bezig.

Daar het wel interessant is te weten wie de bezoekers zijn en wat hun motivatie is, kon iedereen zich even kort voorstellen.

DSC_9937Al volgt. 1 bewoner van de Soesterweg. 1 (Marco)van de Dollardstraat, 2 uit Kattenbroek, 1 uit de wijk Luiaard, 1 uit Schothorst, 1 uit Nieuwland, 1 uit Bilthoven.

Bestuurleden/ Marco en  Simon /leden. 2 uit de Palmstraat en een lid en een aspirant lid.

Hierna gaf Simon een bloemlezing over zijn eigen motivatie en presentatie. De wensen en duurzaamheid uitgebeeld in de getoonde dia’s. Wat voorop staat, is wonen in het groen, duurzaam en met een gemeenschappelijke woonomgeving.

Simon schets zijn bevindingen van de afgelopen anderhalf jaar en de stand van zaken op  dit moment.

De opzet, zoals deze is omschreven in de diverse publicaties zijn ideeën. Het is nog niet zeker dat het er inderdaad zo uit komt te zien. De doelstelling is om 40 huizen te bouwen. Een derde huur en twee derde koopwoningen.  Eind dit jaar of begin volgend jaar zal de grondprijs bekend worden van NS. Ook de Alliantie is betrokken bij dit project en zal dit middels een intentieverklaring ook bevestigen. Van de zijde van NS is er ook een dergelijk verklaring, dat zij het project en de Vereniging als partner beschouwen.

De werkwijze: men kan aspirant-lid worden van de Vereniging voor een relatief bescheiden bedrag per jaar. Na enige tijd, waarin je duidelijk je belangstelling laat zien wordt je “lid” van de Vereniging en wordt verwacht dat je in een der projectgroepen plaats neemt. Het lidmaatschap wordt dan wat duurder. Dit alles om een buffer (geld) te creëren. De hele procedure om te komen tot de werkelijke bouw kost nu eenmaal geld. Uiteindelijk leid dit tot het daadwerkelijk kopen van een huis, aangepast aan de wensen  en het te besteden bedrag. Immers, degene die 6 ton inlegt, heeft andere wensen dan iemand met een bescheiden 2 ton . Men streeft er naar om qua uitstraling van de nieuwbouw geen verschil te maken tussen koop en huurwoningen. Een nog op te lossen probleem, is het parkeren van auto’s. Er zijn verschillende varianten bedacht. Een parkeergarage is geen optie. Dit doordat de nieuwe bewoners uit de Duurzame hoek komen en veelal geen auto meer hebben, maar zich via de pedalen verplaatst.

De stand van zaken nu, is dat een aantal mensen de intentie heeft, te zullen kopen (11) en 4 voor de huurwoning opteren.

CSC_9957De hierna gestelde vragen, over bodemsanering, munitie in de bodem, groenvoorziening, zonnepanelen, parkeren, doorstroom woning kon Simon deels beantwoorden en deels weer niet.

De bodemsanering is verwoord in een rapportage van Arcadis en de verontreiniging is niet groter dan welke plaats in het land dan ook. Althans op de plek van het Soesterhof. Op het hele terrein zijn wel plekken waar de concentraties hoger zijn. Groenvoorziening op de daken gaat ten koste van het plaatsen van zonnepanelen. Ook dat zal bij de definitieve bouwplannen worden ingevuld.

Het algemeen beeld is, dat men op het punt aan het komen is dat de voorbereidingen, plannen en uitvoering een volgende fase ingaan. Knopen moeten binnenkort worden doorgehakt als de prijs van de grond bekend wordt. Mogelijk wordt het in 2 fases opgedeeld.

En de toehoorders. Die hebben er zin in, gezien de positieve reacties.

Het verloop en onderwerpen zijn beeldend volgbaar in de foto impressie van deze avond.

Verslag en foto’s Karel van Rooy

.Foto impressie