Bewoners 033De ‘burgerborrel’ in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad inzet, bijvoorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Het motto van de ‘burgerborrel’ is kennis maken = kennis delen en is in feite een ‘netwerkbijeenkomst’. Alles draait om gezamenlijke initiatieven op het gebied van de leefbaarheid van de stad.

Tijdens deze derde editie zal er een twitter fountain zijn, waarbij de hashtag (#) #BB033 gebruikt wordt om vragen en/of aanbod aan de stad #Amersfoort kenbaar te maken. Daarnaast zullen de afspraken die met elkaar gemaakt worden zichtbaar gemaakt worden op isook.nl/033.

De ‘burgerborrel’ wordt voorbereid door enkele Amersfoorters die betrokken zijn bij diverse initiatieven zoals BurgerBalie, bewoners033.nl, de Verkeerstuin, Kruiskamp Onderneemt! en het Nieuwe Samenwerken.

U ben t van harte welkom De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30,
Woensdag 5 november, van 19.00 tot 22.00 uur.

Welkomswoord om ±19:15 door Jeroen Fikkers van KO! direct gevolgd door de uitreiking van de Buurtweter-tegel!

U kunt zich aanmelden via redactie@bewoners033.nl.