samenzang in de Puntenburg

Van harte Welkom bij het kerstzanguur

DV  Zondag  18 december

   in de vijverzaal -Puntenburg, aanvang 19.45 uur

Mmv een aantal bandleden

 

Thema : “Leven naar het Licht  ”

Koffiedrinken na afloop in de vijverzaal .

Een ieder is van harte welkom!!