_DSC0766Van oorsprong een wit stenen aan de buitenkant, maar in de loop van de jaren en zeker bij avond eerder grijs dan wit. Doelend op het pand aan de Muurhuizen 104, het grote wit/ grijze pand aan de muurhuizen met de glazen koepel, die van een afstand te zien is. De meningen over het pand zijn nog altijd verdeeld, de een vind het afzichtelijk terwijl een ander er over jubeld. Het pand is na heel veel vijven en zessen in de jaren ’80 gebouwd naar ontwerp van Abel Cahen.

In De Stad van Cahen bevind zich het toneel waarop het Symposium van de SVE plaats vond. SVE staat voor Stichting Vrienden van de Eemhaven, eerder dit jaar opgericht. Symposium heeft verschillende betekenissen, maar in dit geval was het een wetenschappelijk congres. De zaal met het podium bevind zich op de onderste verdieping van het pand. Aan de buitenkant is niet af te zien welke verrassingen zich binnen openbaren, maar dit terzijde.

_DSC0775Het Symposium op donderdagavond 3 december werd geopend – na de gebruikelijke ontvangst met een kopje koffie – door Francis Hazekamp, een van de bestuursleden van SVE. Zij stelde ook de overige bestuursleden voor aan de zaal, voor het geval men ze nog niet kende. Natuurlijk werden alle aanwezigen van harte welkom geheten. Linda Annink werd voorgesteld – directeur Strategie en PR bij Urban Solutions – om te vertellen over het ontstaan en het doel van het ontwerp van de “Stad van Cahen”.

Francis gaf hierna het woord aan Nynke Geertsma, de eerste vrouwelijke Stadsdichter van Amersfoort. Zij maakte het onderstaande gedicht:

Blok 3

Hoor, de wind waait door de bomen,_DSC0777
langs de Eem zelfs waait de wind.
De Koppelpoort staat stil te dromen;
zij die oud en nieuw verbindt.

Terwijl een ietwat grijze lucht
verlicht wordt door de rijzende zon,
weerkaatst een vloek, een diepe zucht
tussen de keien en het beton,

zodra het gekibbel en gebabbel
langs de wellustige rivier
in ’t eens zo rustige gekabbel
weer naar boven drijft alhier.

Er dringt een feit, er klinkt verlangen
naar nieuwe of naar vroeger tijden.
Er borrelen meerdere belangen
die met elkaar lijken te strijden.

De vraag komt op: waar gaat het heen
nu winden van verand’ring waaien?
Die laten veel méér dan alleen
de ámbtelijke molens draaien.

Hear hear, de wind waait door de bomen,
langs de Eem zelfs waait de wind.
Laat alle wensen samenkomen
in de keistad én in die bak met grind!

_DSC0799Het begrip Cocreatie werd uitgelegd. Laurens Olieman en Jan van ’t Hof zijn de starters achter het Burgerinitiatief de herbouw van de Oliemolen. Kort vertelde Laurens dan ook waarom dit burgerinitiatief en lichte hij de reden van het Symposium toe. Hoe je draagkracht creëert, onder anderen door op de middelbare school, ’t Hooghe Landt College de opdracht te lanceren “Maak een stedenbouwkundig plan voor de hoek Eemplein – De Nieuwe Stad”. Het winnende resultaat is een bijzondere doordachte invulling die velerlei activiteiten een onderdak mogelijkheid bied. De maquette wordt van uitleg voorzien door de meiden van het winnende team: Puck, Lisa en Ilse. Een zwembad in de rivier, dat zomers niet verwarmd is maar ’s winters wel en dan een bubbelbad is. Een fietsenstalling, een kinderopvang, slaapplaatsen in de molen, een parkje, een klein attractiepark, een kinderboerderij, een markt, een restaurant en een strandje.

_DSC0810De volgende gast werd geïntroduceerd. Wethouder Kemmerling. Allereerst gaf ze haar complimenten aan de Puck, Ilse en Lisa voor hun doordachte plan. Vervolgens dankte ze voor de uitnodiging. Vervolgens volgde een uiteenzetting over hoe de gemeente aankijkt tegen de ontwikkeling van het laatste stukje Eemplein genaamd “Blok 3”. Het proces is in samenspraak met bewoners en ondernemers gevoerd over een periode van ongeveer 20 jaar, met als uiteindelijk resultaat het bestemmingsplan zoals in 2010 vastgesteld is, ook voor Blok 3. Bewoners en ondernemers mogen er vanuit gaan dat er door de gemeente aan die afspraken wordt gehouden, in het kader van eerlijk en betrouwbaar besturen.

“Samen maken we de stad”, is de ambitie van dit Stadsbestuur. Samen nadenken en creëren binnen het democratisch bestel. Maar ook met respect voor elkaars mening en visie. Eenmaal democratisch vastgestelde kaders moeten daarom ook gerespecteerd worden. De wethouder vervolgt met een uitnodiging aan het publiek om maandag 7 december te komen kijken naar het ontwerp waarin de visies van al de eerder genoemde processen tot uitdrukking is gekomen.

Kernwaarden van Amersfoort: Gezond, Slim en Duurzaam.

_DSC0841Joke Sickmann kreeg het woord en verteld over de link van alle Amersfoorters met de Eem. Een Ode aan de Eem en alle bruggetjes die geslagen kunnen worden waar ze nog niet zijn. Cocreatie waarbij plek is voor iedereen. Een heel oud gedicht las zij voor, waarbij de dichter vanaf het water naar de stad kijkt. De industriële geschiedenis die de welvaart naar Amersfoort bracht over de Eem. En de mensen uit de stad en met name het Soesterkwartier die in al die fabrieken langs en dankzij de Eem, werkten. Joke, de Keizerin van het Soesterkwartier werd bedankt voor haar bijdrage door Francis Hazekamp.

_DSC0846Dit symposium gaat over de Stadsontwikkeling van het Eemhavenkwartier, met als titel: “Blok 3, het snijvlak tussen oude en nieuwe democratie op weg naar coöperatieve gebiedsontwikkeling”. Mevrouw de Wit – organisatieadviseur bij De Beuk – werd aangekondigd als Panelleider. Het panel bestond uit: Ruud Luchtenveld, Riek Bakker, Elma van Beek, Dirk Kooiman, en Jeroen Buitenbeen.

Even werd er gepeild hoeveel gemeenteraadsleden er waren, dat waren er best veel. De raadsleden die er _DSC0881– onder anderen – waren; Hans van Wegen (BPA), Rob Molenkamp (SP), Dico Kuiper (PVDA) en Koos Voogt (VVD). Ook het aantal Eemhavenkartierders werd even gecheckt. Er ging niet gesproken worden over hoe Blok 3 eruit gaat zien. Wel over: hoe ga je een cocreatie aan? De manier hoe je burgers betrekt bij ontwikkelingen werd voorgelegd. Een beetje vertrouwen werkt niet. Amersfoort leert nog van Cocreatieve ontwikkelingsprocessen.

_DSC0892Riek Bakker, stedenbouwkundige en landschapsarchitect heeft ruime ervaring met cocreatieve processen. Een van de grote voorbeelden waaraan zij refereert is de “Kop van Zuid” in Rotterdam die er nooit zou zijn gekomen als de burgers erbuiten gelaten zouden zijn. Inbreng van burgers geeft nieuwe en soms verrassende inzichten waar de professionals soms blinde vlekken hebben.

Over grote projectplannen die in de prullenbak beland zijn omdat er teveel partijen bij betrokken waren. Nadat de grote gebieden in kleinere stukjes met minder partijen besproken werden, ontstaat er nu geleidelijk aan nieuwe projecten die behapbaar zijn voor alle partijen.

_DSC0914Elma van Beek van “Meet je Stad” kreeg de vraag hoe ze aankijkt tegen stedelijke ontwikkeling, met betrekking tot Berlijn. Ze verteld dat de bewoners van Berlijn hebben de rivier terug geëist door middel van bewonersinitiatieven. Er is een groep ontstaan waaraan iedereen geld bijdraagt om iets te ontwikkelen, maar ongeacht de hoeveelheid ingebracht geld heeft iedereen 1 stem om mee te beslissen/ te stemmen. Een en ander geeft een verrassend nieuwe ontwikkeling in het gebied aan de rivier in Berlijn. Kinderopvang, een klein theater, maar ook grootschalige studenten projecten.

_DSC0863Dirk Kooiman verteld dat het tegenwoordig steeds normaler wordt om met de eerste schetsen “de boer op te gaan” om te peilen wat “de mensen in het veld” vinden en of er misschien dingen vergeten, of over het hoofd gezien zijn.

De discussie bestond meer uit het wisselen van inzichten en standpunten, evengoed was hij boeiend. Er werden voorbeelden uit de praktijk van vóór -, en tegenstanders van Cocreatie genoemd. De grootste verschillen daarin waren de tijdsduur en het draagvlak. Wel werd duidelijk dat waar de burgers zich achter plannen scharen het draagvlak in meer dan een opzicht breder kan worden. Investeren kan dan in de breedste zin van het woord tot stand komen. En voor welk groot of kleinschalig project dan ook zijn een aantal zaken naast draagvlek vereist: Euro’s, menskracht, tijd en middelen. Waar meer mensen zich inzetten, worden ook die delen meer gedeeld. En “gedeelde vreugd is dubbele vreugd” was het spreekwoord, toch?!

Na het Symposium was er nog de mogelijkheid om in ontspannen sfeer “op het plein van De Stad van Cahen” na te praten. Al blijft het waarschijnlijk spannend tot de Amersfoortse gemeente maandagavond 7 december haar plannen presenteert voor “Blok 3” in de volksmond ook wel “de grindbak” genoemd.

Verslag en foto’s Ngie

Klik hier voor het fotoalbum