_DSC0956Nadat afgelopen week er een symposium was over de toekomst plannen en visie van het Eemplein en Eemhaven, was het 7 december 2015 de beurt aan de Gemeente, architecten en bouwkundigen om hun plannen openbaar te maken.

En gezegd mag worden er werd een zeer goede presentatie gegeven. Nadat Wethouder Yvonne Kemmerling namens de gemeente een korte inleiding had gehouden, werden de diverse betrokkenen aan het publiek voorgesteld.

Zoals bekend mogen zijn,.is er bij het Eemplein nog een groot stuk terrein  “braakliggend” wat bekend staat als de grindbak aan de Eem.

De presentatie zelf, was tot het laatst geheim gebleven, alhoewel de middag er voor, een select gezelschap al even een blik had mogen wagen op de voorgestelde nieuwbouw van “blok 3″aan de Eem.

DSC_1011Nu werd een ruime blik gegeven in de motivatie en zienswijze van de architect. Zijn terugblik op de historie en vast houdend aan de “Oude “skyline” van Amersfoort werd een boeiend relaas. Het uitgezette ( Zicht) -lijnenspel gaf zijn zienswijze van het nog te presenteren plan een ruime blik naar wat de opzet was.

Ook cijfermatig bleek er voldoende reden te zijn om van “Blok 3” iets anders te maken, dan de “grindbak”die er nu is. Het Eemhuis alleen al, krijgt nu 1 miljoen bezoekers per jaar. Mensen die dus ook het Eemplein benutten en daar winkelen. Men zich ook bewust is van het feit dat niet alle mensen uit Amersfoort, zich op dit moment aangetrokken voelen tot het Eemplein. Reden om dingen en activiteiten aan te vullen of te wijzigen.

De zaal in “Zandvoort aan de Eem”was vol met omwonenden, belanghebbende en aangesloten bouwkundigen. Stoelen moesten worden bijgezet en nog moesten een aantal mensen blijven staan.

DSC_1002Nadat de eerste “sheets” de revue passeerden en de contouren van de nieuwbouwplannen een “gezicht”kregen, zat het publiek ademloos te kijken en te luisteren naar de omschrijving van wat er getoond werd.

De afwegingen die zijn gemaakt, rekening houdend dat alle nieuwe bewoners daar, zowel zicht houden op de Stad en het water, dan wel de Nieuwe stad en het water en de “Kop”van Isselt. Ondanks het feit dat onder het Eemplein een mega ondergrondse parkeerplaats is, wordt ten behoeve van de nieuwe bewoners “Blok 3″toch een “prive” ondergrondse parking gemaakt.

DSC_1029De architect wees voorts op de zichtlijnen vanaf het Eemplein in de richting van de overzijde van de Eem. Het gepresenteerde plan, was dermate afgestemd op de Eem en overzijde, dat het deel uit ging maken van het grote geheel.

Een luid applaus volgde na het einde van de presentatie waarna de gelegenheid bestond om vragen te stellen .

Een duidelijk vraag, vergde nogal wat rekenwerk, namelijk wat een dergelijk appartementje gaat kosten. Prijzen werden niet genoemd, maar wel dat het in de categorie dure woningen zou vallen.

DSC_1056Eerder werd door Wethouder Kemmerling al aangegeven, dat in principe de gemeenteraad in januari al akkoord kan gaan met de nieuwbouw plannen en de vergunningen worden verstrekt. Uiteraard kunnen er dan bezwaarschriften worden ingediend, tegen deze verleende vergunningen.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

Foto-volgorde verslag.