Beste inwoners en ondernemers van het Soesterkwartier,

 

In het Soesterkwartier en rondom uw wijk vinden grote gebiedsontwikkelingen plaats. De belangrijkste daarvan is de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor. Over pakweg 10 jaar is dat een compleet nieuw woon-, werk- en leefgebied. Maar wat heeft het Soesterkwartier zelf nodig?

Om de onderwerpen, activiteiten en prioriteiten hiervoor in kaart te brengen, wil ik graag met u in gesprek. Ik nodig u daarom graag uit om mee te denken over de kansen en mogelijke ontwikkelingen op korte en lange termijn. Hoe  ziet de wijk er bijvoorbeeld over 10 jaar uit op het gebied van wonen, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid? En welke onderwerpen hebben aandacht nodig op korte termijn, zoals bijvoorbeeld onderwijs, jeugd, ouderen, groen verkeer en armoedebestrijding?

Het idee is om in februari gezamenlijk te starten en een werkgroep met inwoners uit de wijk te vormen om een project op te zetten waarmee we de wijk aan het woord kunnen laten. Dat project maakt een wijkperspectief voor de komende jaren en een concreet uitvoeringsplan voor de komende paar jaar. Om deze plannen uit te voeren is 4 miljoen euro beschikbaar vanuit de provincie. Daarnaast besteedt de gemeente Amersfoort zelf de komende jaren ook nog zo’n 9,5 miljoen euro aan projecten en onderhoud in het Soesterkwartier.

Houd de wijkwebsite www.Soesterkwartier.info in de gaten voor meer informatie.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

 

Hartelijke groeten,

Uw wijkwethouder

 

Astrid Janssen