De Burger Partij Amersfoort (BPA) en de Lijst Schulten hebben het college van B & W vragen gesteld over de stijging van het aantal inbraken. De partijen merken op dat er sprake is van een stijging in Liendert Rustenburg en in Nieuwland. BPA en Lijst Schulten willen dat er meer politie-vrijwilligers worden geronseld onder ‘gewone burgers.
De Lijst Schulten stelde afgelopen jaar al meerdere malen vragen over het hoge aantal woninginbraken en autokraken in Amersfoort. Ook in de zomermaanden 2012 was er een stijging, stelt de partij. Zo steeg het aantal woninginbraken de afgelopen weken van 16 naar 34 en schommelt het aantal nu tegen de 25. De Lijst Schulten en de Burger Partij Amersfoort (BPA) zijn benieuwd naar de huidige visie van het college op de oorzaken van het stijgende aantal woninginbraken en autokraken.
Naast de recente cijfers met betrekking tot woninginbraken, vragen ook de cijfers over autokraken om aandacht, vinden Schulten en Van Wegen. Volgens de website www.stopdecriminaliteit.nl zijn er in het Soesterkwartier de afgelopen 1,5 maand bijvoorbeeld meer dan 25 autokraken gezet. Wanneer deze cijfers worden afgezet tegen omringende wijken is het aantal van 25 enorm hoog, vinden de raadsleden. Volgens Schulten probeert het college zich te verschuilen achter seizoenstrends of gelijksoortige redenen die buiten het bereik van het Amersfoortse stadsbestuur zouden liggen. Hij vindt dat de veiligheid van de inwoners de eerste prioriteit van een stadsbestuur zijn. ,,Het kan niet zo zijn dat buurtbewoners in Nieuwland of het Soesterkwartier zich moeten afvragen wanneer hun auto of woning aan de beurt is.”
BPA-raadslid Hans van Wegen (BPA) wil buurtbewoners actiever betrekken bij de veiligheid in hun wijk. Het concept van veiligheidsambassadeurs is volgens hem een goede aanzet, die nu om verdere uitwerking vraagt, bijvoorbeeld in de vorm van het aanwerven van (meer) politie-vrijwilligers in Amersfoort. Deze vrijwilligers krijgen een korte opleiding en mogen hierna assisteren bij het uitvoeren van de politietaken. Het korps draagt daarnaast de lasten voor de opleiding en de politievrijwilligers ontvangen een kleine vergoeding per uur. Schulten en Van Wegen willen dat het college onderzoekt of enkele Amersfoortse veiligheidsambassadeurs kunnen worden opgeleid tot zogenaamde politie-vrijwilligers. Bovendien zou er onder de burgers in de verschillende (prioriteits) wijken veel actiever moeten worden geworven voor de functie van politie-vrijwilliger, om zo te komen tot een veel betere dekking van “ogen en oren” in alle wijken van Amersfoort

Bron: Stad Amersfoort