Voedsel Focus Amersfoort heeft te maken met een record aantal aanmeldingen. Onlangs werden op een vrijdagochtend voor het eerst meer dan driehonderd voedselpakketten door de voedselbank uitgedeeld en dat is nooit eerder voorgekomen. ,,We hebben te maken met een stijgend aantal klanten”, zegt Cieka Galenkamp, coördinator bij Voedsel Focus Amersfoort. ,,In september hebben we in drie weken al 36 aanvragen gehad. Als je bedenkt dat we normaal per maand rond de 25 aanmeldingen krijgen is dat veel. Ook is de uitstroom van mensen lager dan gemiddeld en blijven meer dan zestig klanten langer dan een jaar bij de voedselbank.”

Over de oorzaak van de plotselinge stijging heeft Galenkamp wel een aantal ideeën. ,,De koek wordt te dun”, vindt ze. ,,De vaste lasten stijgen en er zijn minder vergoedingen voor medische kosten. Sinds 1 januari is een aantal minimaregelingen weggevallen, zoals de Regeling Schooltas, Sociale Participatie en de Amersfoort Plus toeslag.” De minimaregeling geeft mensen met een laag inkomen een al dan niet gedeeltelijke vergoeding van kosten voor ziektekostenverzekering, extra kosten voor kinderen en voor kosten die met ouderdom en ziekte te maken hebben. ,,Naast de afschaffing van deze minimaregelingen hebben mensen met lage inkomens ook te maken met huurverhogingen, worden tegelijkertijd de inkomsten niet verhoogd en is er minder werk te vinden”, vervolgt Galenkamp. ,,Hierdoor zien ze vaak geen uitweg meer en kloppen aan bij de voedselbank. Toch wachten velen vaak te lang uit schaamte. Dat maakt de sterke stijging van aanmeldingen bij ons zo opmerkelijk.”

Stadsring 51 ,,Een enorme verhoging in aanmeldingen zien wij niet”, zegt Henk Kroon, directeur van Stadsring 51. Stadsring 51 biedt hulp bij financiële problemen. Kroon is niet verbaasd over de enorme toename van het aantal aanmeldingen bij Voedsel Focus Amersfoort. ,,Dat geloof ik direct. Maar de aanmeldingen komen bij ons wel uit een andere groep. De middeninkomens zakken sterk. Mensen die eerst een stropdas droegen, lopen nu bij de voedselbank naar binnen. Hoe is het mogelijk?”, vraagt hij zich hardop af. ,,Die toename is wel opmerkelijk te noemen.”

Driehonderd pakketten ,,Er is nood aan de man”, benadrukt Galenkamp. ,,Het magazijn raakt leeg. We heten iedereen welkom bij de voedselbank, maar zeggen er altijd bij dat we hopen dat de zaken weer zo snel mogelijk op orde zijn en dat ze het dan weer zelf moeten doen. Wij houden niet van pappen en nathouden.” Ze loopt vrijdagochtend door de grote, koele ruimte waar voor driehonderd voedselpakketten aan eten en drinken staat. Honderden dozen staan opgestapeld tegen de muren. Een tiental vrijwilligers loopt door elkaar heen om alles op tijd klaar te zetten. Over een uur gaat het uitdelen beginnen. De eerste mensen staan buiten al te wachten. ,,We kunnen zoveel mogelijk donaties maar ook vrijwillige hulp gebruiken. Als de aanmeldingen zo blijven stijgen als ze nu doen, komen we eten, drinken en mankracht te kort”, zegt Galenkamp bezorgd..

Bron: Stad Amersfoort, Nicoline lans