Amersfoort mag 1500 bomen voor aanleg westelijke rondweg voorlopig niet kappen

Amersfoort mag maandag niet beginnen met het vellen van de eerste bomen langs het tracé van de westelijke rondweg. De bestuursrechter in Utrecht verbood de kap gisteren in een spoedprocedure, die te elfder ure was aangespannen door de tegenstanders van het rondwegproject.

Het uitstel van de onderzoekskap, nodig voor het verplichte bodemonderzoek dat voorafgaat aan de aanleg, is een streep door de rekening van de gemeente. Amersfoort had de 1500 bomen voor de start van het broedseizoen in maart neer willen halen om de vaart erin te houden en geen uitstelkosten te riskeren.

Tegenstanders westelijke rondweg vragen rechter kapverbod

Lees meer

Door het besluit is de kans uiterst klein dat er vóór de broedperiode nog bomen platgaan tussen de Stichtse Rotonde en de splitsing BW-laan/Amsterdamseweg/Birkstraat. De rechter vindt dat de gemeente ten minste de bodemprocedure van 22 januari moet afwachten, waarin de tegenstanders met de Flora- en Faunawet in de hand vragen om vernietiging van het omstreden rondwegplan. Een uitspraak in complexe zaken, zoals die van een nieuwe weg door een bosrijk gebied, laat daarna gemiddeld zes weken op zich wachten.

Geen risico

De voorzieningenrechter durfde geen voorschot te nemen op de uitkomst van de bodemzaak, zei ze ten overstaan van een volle rechtszaal. ,,Het gaat over zwaarwegende natuurbelangen waarmee geen risico kan worden genomen. Ik heb voor de beslissing van vandaag ook niet de tijd gehad om alle stukken in dit omvangrijke dossier te bestuderen. De kap wordt daarom opgeschort’’, luidde haar oordeel, waartegen geen beroep mogelijk is. Het leverde haar applaus op vanaf de publieke tribune.

Dat de rechtbank zorgvuldigheid nastreeft, valt te prijzen, zei gemeentewoordvoerder Sonja Kloppenburg na afloop van de zaak. ,,Maar dat het ons opzadelt met een ongewenste situatie, is ook duidelijk. We zullen de planning bij moeten stellen. In elk geval tot 22 januari. Wat daar de gevolgen van zijn, moeten we nog bekijken.’’

In een nieuwsbrief aan bewoners is aangegeven welke bomen de gemeente Amersfoort de komende tijd wil kappen.

In een nieuwsbrief aan bewoners is aangegeven welke bomen de gemeente Amersfoort de komende tijd wil kappen. © Gemeente Amersfoort

Kloppenburg formuleerde behoedzamer dan gemeentelijk jurist Bert Maaijen tijdens de zitting deed in een poging de rechtbank te overtuigen. ,,Hoe langer we over de aanleg van de rondweg doen, des te hoger de kosten worden. We hebben een budget (van 68 miljoen euro, red.) waar we binnen moeten blijven. Daarom moet de onderzoekskap plaatsvinden vóór aanvang van het broedseizoen’’, betoogde Maaijen, achteraf tevergeefs.

Schade

De verzamelde tegenstand, bestaande uit bewoners en natuurgroeperingen, onderstreepte het onomkeerbare van de onderzoekskap. ,,We hebben deze voorlopige voorziening aangevraagd, omdat de schade aan de natuur onherroepelijk is, zodra de eerste bomen sneuvelen’’, zei de Amersfoortse juriste en woordvoerder Liedewij Haver Droeze .

Dinsdagavond praat de gemeenteraad van Amersfoort opnieuw over de rondweg in een interpellatiedebat over de beschermde dassenstand in het gebied, aangevraagd door de SP-fractie.

bron AD