Zoals u wellicht weet heeft de gemeente Amersfoort in juni 2019 bewoners van onder andere Soesterkwartier gevraagd om vergroeningskansen in te dienen in het kader van de actie Steenbreek Openbare Ruimte. Graag nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst over het vervolg daarvan.

Steenbreek Openbare Ruimte in Soesterkwartier

We ontvingen in totaal 166 ideeën. Hartelijk dank daarvoor. Inmiddels hebben we alle ingediende ideeën beoordeeld en de plekken die we willen vergroenen geselecteerd. De indieners hebben van ons al gehoord of hun idee kan worden uitgevoerd.

De kleinere plekken worden in de komende maanden één op één afgestemd met de indieners en tegelijkertijd met het reguliere groenonderhoud aangepakt door onze aannemer. Voor de grotere plekken hebben wij het bureau StadWaterLand b.v. gevraagd de projecten voor te bereiden en uit te werken.

In Soesterkwartier gaat het om de volgende vier locaties:

  • Middenberm tussen vrijliggend fietspad langs de begraafplaats NZ en rijbaan Noorderwierweg,
  • Pleintje op de kruising van Noorderwierweg en Puntenburgerlaan,
  • Doorsteek loop-/fietspad Chrysantstraat/Goudsbloemstraat en
  • Stoep Puntenburgerlaan nummer 10-14.

Inloopbijeenkomst

Het resultaat van de voorbereiding en uitwerking van deze vier locaties presenteren we graag aan u tijdens de informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom op donderdag 9 januari aanstaande in OBS De Magneet aan de Maasstraat 2. U kunt binnenlopen tussen 19.00 uur en 21.00 uur op een moment dat u schikt. We sturen alleen de direct omwonenden een uitnodiging per brief. Uiteraard is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen.

Graag tot ziens op donderdag 9 januari!