In het Soesterkwartier en in de wijken daaromheen gebeurt de komende jaren veel. Het Soesterkwartier ligt vlakbij de gebieden die we samen ‘Langs Eem en Spoor’ noemen. De gemeente heeft plannen voor deze gebieden en daarom wil zij graag in gesprek met bewoners van het Soesterkwartier.

 Langs Eem en Spoor bestaat uit vijf deelgebieden: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. De ontwikkeling van de nieuwe wijk waar in de toekomst circa 3.000 woningen met bijbehorende voorzieningen worden gebouwd, brengt kansen maar ook  aandachtspunten met zich mee. Kansen om de bestaande wijk Soesterkwartier, die als het ware wordt omsloten door de nieuwe wijk Langs Eem en Spoor, op een aantal punten te versterken. Bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van het groen in het Soesterkwartier, het verbeteren van de Noordewierweg en het in- en uitgaand verkeer in het gebied. Maar ook het stimuleren van werkgelegenheid en het versterken van de plaatselijke detailhandel. De uitdaging is de bestaande wijk goed te verbinden met de nieuwe ontwikkeling Langs Eem en Spoor. Niet alleen qua infrastructuur en voorzieningen, maar ook sociaaleconomisch gezien.

Wat is goed voor het Soesterkwartier?

De gemeente en de supervisor willen graag van u weten wat goed is voor het Soesterkwartier en hoe het Soesterkwartier volgens u beter wordt. Daarom organiseert de gemeente drie verschillende momenten om elkaar te spreken.

Wijkbijeenkomst 28 november

Op donderdag 28 november 2019 is er een wijkbijeenkomst in het Atelier300c aan de Soesterweg 300 c. Vanaf 19.00 uur kunt u binnenlopen. Om 19.15 uur start het programma. U krijgt een animatiefilm te zien over Langs Eem en Spoor en de supervisor vertelt u meer over de plannen voor het gebied. Daarna kunt u in kleine groepen met elkaar praten over de plannen.

Gesprekken op straat: 30 november en 4 december
De supervisor en medewerkers van de gemeente komen ook bij u in de wijk langs om uw mening te vragen en uw vragen te beantwoorden. Dat doen ze op twee middagen:

Op zaterdagmiddag 30 november tussen 16.00 en 18.00 uur bij snackbar de Hoefslag, Violenstraat 71. Op woensdagmiddag 4 december tussen 13.30 en 15.30 uur op het plein aan de Noordewierweg in de buurt van de Albert Heijn, bij de kaas- en visboer. U kunt dan terecht in een verwarmde tent met een hapje en drankje.

Wat doet de gemeente met uw inbreng?

Waar dat kan, nemen de gemeente en de supervisor uw wensen en ideeën mee in plannen die beschrijven welke richting de gemeente op wil met de ontwikkeling van alle gebieden. Dit bespreken zij naar verwachting begin 2020 met de gemeenteraad. De gesprekken zijn een start. In de toekomst zal de gemeente vaker met u in gesprek willen gaan.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.amersfoort.nl/langseemenspoor. Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met programmamanager Gerry Zwier, via e-mailadresLangsEemenSpoor@amersfoort.nl of telefonisch op telefoonnummer (033) 469 4535.

U kunt deze uitnodiging gerust delen met ander belangstellenden.