Een piano is pas een piano als er piano op staat. Dat is natuurlijk niet waar, het gaat er om, waar de piano staat en of hij gestemd is. Dan resteert nog iemand die de witte en zwarte toetsen in samenhang met de pedalen, dusdanig kan bespelen, dat er muziek uit komt. Bij voorkeur muziek waar wij als mensen “gevoel”bij hebben.

Wel, op 5 maart 2017 was dat in het Grandcafé van Lyvore het geval. De aankondiging gaf aan, dat mevrouw Claudine Bierens een zondagmiddag concert zou geven, aanvang 14.30 uur. De zaal van het “Grandcafé” was al snel gevuld met een 40 tal belangstellende, terwijl de pianiste enige werken “voorspeelde”

Bezoekers van het Meander Ziekenhuis kennen Claudine Bierens van de zondagmiddag recitals in de grote hal. Hierover vermeldend dat het prachtige concerten zijn voor de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. De nagalm aldaar geeft echter wat “gesprek’s” problemen bij de balie, immers het is geen concertzaal.Tevens trad zij op bij het Open Podium en Klein kerstoratorium in Amersfoort.

Het Grandcafé is dan wel geen concertzaal, maar leent zich uitstekend voor de pianoconcert.

Na het in spelen en het welkoms woord van Lidy Elbertse , Coördinator Vrijwilligerswerk bij Lyvore, kreeg het publiek snel het repertoire van de te spelen muziekstukken uitgereikt.( foto)

Voor de muziekkenners ( en die waren er) was het verrassend de verschillende stukken van Debussy; Mendelsson of Shumann weer te horen. Applaus was er dan elke keer na het beëindigen van een gespeeld nummer. Gezien de voorzichtig aangebroken “senioren”leeftijd van Claudine Bierens, bleek dit in ieder geval niet uit het te spelen concert . Ze schroomde in ieder geval niet, om zeer moeilijk te bespelen stukken te spelen, hierbij achteraf aangevend dat het wisselend overpakken van een octaaf, best hard werken was.

De aandacht van het publiek was dermate groot, dat zelf de koffie en thee “in den beginnen” vergeten was. Een korte pauze na het 4e nummer bleek de oplossing.

Een regenachtige zondagmiddag, werd met dit pianoconcert een welkome invulling en de liefhebbers van de klassieke muziekwerken hebben een “mooie” en vooral luisterende middag gehad.

Verslag en foto,s Karel van Rooy..