Masterplan Wagenwerkplaats / Nieuwsbrief

//Masterplan Wagenwerkplaats / Nieuwsbrief

Masterplan Wagenwerkplaats / Nieuwsbrief

Amersfoort 4 maart 2017, voortgang en ontwikkeling Masterplan Wagenwerkplaats en Soesterhof.

Op 19 december 2016 werden de gewijzigde  en aangepaste plannen voor de Wagenwerkplaats bekend gemaakt. Dit omdat de NS na het indienen van het voorlopig bestemmingsplan tot de conclusie kwam, zij een gedeelte van het terrein weer nodig hadden als opstel sporen.

Dit had ten gevolge dat de reeds ingediende voorstellen door de ontwikkelaars, herzien moest worden.

De inmiddels verbeterde versie en het verslag van het Masterplan vindt U hier. Opvallend is dat ten opzichte van het gepresenteerde van 19 december 2016 er tussentijdse ( voorgestelde) wijzigingen zijn aangebracht. Zo is er nu sprake van een  Cultureel centrum/ Wijkgebouw  en een Sportfaciliteit / Fitnesscentrum, alsmede een “evenementenhal” Het voortschrijdend inzicht is uitgewerkt.

De varianten over de wandel en fietsroute hebben nu een duidelijke voorkeur gekregen. Het autoverkeer zal, zoals de plannen vermelden, worden “opgeknipt”.

Verkeerstuin: Dat deze in de huidige vorm zal verdwijnen is wel zeker. Onderwerp van gesprek is dan natuurlijk in welke hoedanigheid de Verkeerstuin zich zal manifesteren. Vooralsnog lijkt de oplossing gevonden te zijn in het een halve slag draaien van de “race”baan. Hoewel de plannen dat niet vermelden, is er mogelijk in de toekomst ruimte in te bouwen facliteiten.

Joke Sickmann hierover:

Er staat een uitgebreid verslag over de informatiebijeenkomst van 19 december 2016 MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS op de Website van de Wagenwerkplaats. In dat verslag kunt u goed zien wat de ideeën zijn over de plaats waar de nieuwe woningen zouden kunnen komen te staan. Men denkt nu ook over nieuwbouw en woningbouw op het uitgestrekte terrein tussen de ingang van de Wagenwerkplaats aan het Mondriaanplein en de eerste rolbaan (opzij van de grote Rijtuigenloods). Op sommige plaatsen blijft het uitzicht op het emplacement behouden.  

Conclusie

“Ondanks de veranderde situatie en de impact op de eerder gestelde plannen kunnen we terugkijken op een vruchtbare bijeenkomst. [bedoeld wordt de informatiebijeenkomst van 19 december].Het is goed om terug te krijgen wat beter kan en wat men belangrijk vindt. Ook is het van belang dat bewoners en belanghebbenden betrokken worden bij de keuzes en de totstandkoming van het herziende Masterplan. Vervolgtraject IMOSS / H+N+S, gemeente Amersfoort en NS gaan de komende maanden verder met het uitwerken van het concept Masterplan. Naar verwachting zal de volgende informatiebijeenkomst omtrent het concept Masterplan plaatsvinden op 27 maart 2017. “

Naschrift

Ondertussen wordt er al breed over nagedacht hoe die woningbouw verder ingericht zou kunnen/moeten worden. Neem bijvoorbeeld de SOESTERHOF. Meer over de Soesterhof kunt u hier lezen 

Joke Sickmann / Karel van Rooy.

Bron; Imoss/ Wagenwerkplaats.

 

 

 

 

 

 

Door |2017-03-04T18:46:23+00:00zaterdag, 4 maart 2017 |

Geef een reactie