SOESTERKWARTIER – Het heeft even geduurd, maar na de nodige vertraging werd donderdag de langverwachte meetdag gehouden bij het te bouwen appartementencomplex Fourty5High aan de Amsterdamseweg. Een aantal keren werden de trillingsnormen overschreden, maar nog onbekend is wat dit allemaal voor consequenties zal hebben. Afhankelijk van de uitkomsten van de meetdag wordt bepaald hoe het verder moet met de heiwerkzaamheden voor het appartementencomplex.

Onder een strak blauwe hemel lijkt het donderdag een perfecte dag voor een meetdag. Rond de bouwput aan de Amsterdamseweg wordt op 19 plekken gemonitord of de trillingen veroorzaakt door het heien binnen de daarvoor geldende normen vallen. Bouwer Heijmans heeft voor de meetdag een aangepast plan gemaakt. Zo wordt er met een zwaarder heiblok gewerkt en worden de heipalen voorgeboord. Het is de bedoeling dat er twaalf palen in de grond geheid zouden worden.
Natuurlijk zijn de hoofdrolspelers in deze bouwsoap aanwezig. Projectontwikkelaar Vahstal houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten net zoals enkele bewoners van het Meesterwerk. En natuurlijk is ook BPA-raadslid Van Wegen was aanwezig. Zelfs wethouder Van den Berg komt nog even kijken om met eigen ogen de heiwerkzaamheden te bekijken. En ook RTV Utrecht is van de partij en heeft zelfs een eigen trillingsmeter laten opstellen in het huis van bewoner Herman van Dijk van het Caspar van Wittelplantsoen. Bewoner Herman van Dijk vindt het jammer dat de meetdag er op ‘zo’n korte termijn moest komen’. Hij beklaagt zich erover dat de normen niet bekend worden gemaakt en ook de meetwaardes niet. ,,Wij krijgen geen inzage in de gegevens van Heijmans. Daarom doen wij hetzelfde”, zegt hij wijzend naar de trillingsmeter in zijn woning die bij de eerste heipaal een waarde aangaf van 1,86, ruim binnen de 3,3 die als bovengrens wordt gehanteerd. Van Dijk zegt bang te zijn dat het met de meetdag misschien allemaal nog wel lukt, maar dat het een ander verhaal wordt als straks de helft van de palen in de grond zit en ‘het steeds heftiger wordt’. ,,Hoe meer palen er in de grond zitten, hoe hoger de trillingswaarden worden.” Hij heeft er een ‘dubbel gevoel’ aan over gehouden en vindt dat er ‘over de bewoners wordt heen gewalst’. ,,Waarom is alles niet transparant?” Als de meetwaarden worden overschreden, moet het werk meteen stopgezet worden, vindt hij.
Van een afstand volgt Hans Vahstal de ontwikkelingen. Hij maakt zich er boos over dat Heijmans aanvankelijk geen trillingsmeter wilde ophangen aan het naastgelegen Oppidiumgebouw. ,,Dat vind ik onacceptabel. Als het niet gebeurt, laat ik het werk stilleggen”, zegt hij strijdvaardig.” De gekozen funderingsmethode vindt hij ‘onnodig’. , ,Het is jammer dat Heijmans voor deze funderingsconstructie heeft gekozen.Ons eigen gebouw met een 45 meter hoge toren en laagbouw eromheen is op staal gefundeerd.” Heijmans had daar ook voor kunnen kiezen, dan was er niet zoveel ophef geweest. Hij is bang voor verzakkingen van zijn eigen pand als de trillingen doorzetten. De gemeente verschuilt zich erachter dat de werkzaamheden vooralsnog vooral cosmetische schade lijken op te leveren, stelt hij. ,,De gemeente wil pas optreden als er constructieve schade is.” Vahstal vraagt zich af wie straks de schade gaat vergoeden als Heijmans failliet gaat. ,,Heijmans wordt door de banken overeind gehouden. Als ze failliet gaan, kunnen wij procederen.” Hij zegt iets soortgelijks al eerder te hebben meegemaakt, toen Van Hoogevest failliet ging. De bouw van het NH Hotel door Van Hoogevest zorgde voor schade aan het naastgelegen ‘Philips-gebouw’ aan de Stationsstraat van Vahstal. Maar omdat Van Hoogevest de verzekeringspremie niet had betaald, wilde de verzekeraar niet betalen. Vahstal zou het liefst zien dat Fourty5High er zo snel mogelijk zou staan. ,,Wij hebben geen enkel belang bij vertraging en frustrering van de werkzaamheden. Iedere vertraging, komt als een boemerang terug naar de omgeving.” Want de reconstructie van de Groningerstraat, waar Vahstal belang bij heeft, vindt pas plaats nadat Fourty5High er staat.
Terwijl de omgeving trilt als de tweede paal wordt geheid, ligt plotseling het werk even stil. De trillingswaarden zijn overschreden. ,,We gaan de valhoogte van het heiblok aanpassen en kijken of we binnen de trillingswaarden kunnen blijven”, zegt projectleider Remco Melgert van Heijmans. Een opgewonden Paul Vahstal, zoon van de ontwikkelaar, maakt zich boos. ,,Bij de tweede klap sloeg ie al in alarm en dan sla je nog twaalf klappen verder”, briest hij. Ondertussen meldt zich een bewoonster van de Puntenburgerlaan die vertelt dat de heiwerkzaamheden nu al gezorgd hebben voor een tweede scheur in haar woning.
(wordt vervolgd) ……

Bron: Stad Amersfoort