SOESTERKWARTIER – Het kunstwerk De Meeuw moet weer terug in de buurt van zijn oorspronkelijke plek, vindt een groep oud-Amersfoorters van de ‘Stamtafel’. Om dat voor elkaar te krijgen hebben Joke Sickmann en Jan van ‘t Hof een burgerinitiatief opgezet. Vorige week sprak een enthousiaste gemeenteraad over de plannen.

Eén keer per maand komen leden van de ANBO bij elkaar aan de Nieuwstraat. Aan de ‘Stamtafel halen zij herinneringen op aan het oude Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst van 20 januari 2012 werd gesproken over een herplaatsing van ‘De Meeuw’. ,,Gilbert van Oostveen, een schoonzoon van Alex van Keulen die een autobedrijf had in Amersfoort, begon te mopperen’’, vertelt Joke Sickmann. ,,Zijn schoonvader was één van de ondernemers die geld had gegeven voor het beeld.’’ Het Amersfoortse bedrijfsleven schonk De Meeuw in 1959 het beeld van Louise Metz aan de gemeente Amersfoort. Het werd geplaatst op de kruising Brabantsestraat-Amsterdamseweg. In verband met de verbreding van de Amsterdamseweg verdween het beeld in de jaren ‘90. Eerst zou het zijn opgeslagen op de gemeentewerf, later werd het herplaatst vlakbij de kruising Amsterdamseweg-Barchman Wuijtierslaan. Op de site www.amersfoortopdekaart staat dat de Rotterdamse beeldhouwster Louise Metz opdracht van de gemeente kreeg om de vlucht van de industrie en haar verbondenheid met de stad tot uitdrukking te brengen. De meeuw, tippend aan een meerpaal, herinnert aan de tijd voor de industrie in de Isselt. De vogel was symbool van de nieuwe ontwikkeling van het Soesterkwartier en het nieuwe industrieterrein Isselt. Amersfoortse bedrijven die toen op het industrieterrein zaten, hebben er aan meebetaald. Jan van ‘t Hof en Joke Sickmann besloten namens de Stamtafel een burgerinitiatief te beginnen met als doel herplaatsing van De Meeuw. Het beeld behoort tot het culturele erfgoed van de gemeente Amersfoort, vinden zij. Omdat het niet op de oorspronkelijke plek teruggezet kan worden, lijkt de Eempleinrotonde een uitstekend alternatief. ,,Het is bespottelijk’’, vindt Joke Sickmann, één van de initiatiefnemers. ,,Het beeld is nu weggestopt aan de rand van de stad. Ik heb er alleen maar gemopper over gehoord. Er is nooit een besluit over geweest. Het is absoluut niet democratisch gegaan.’’ Op de nieuwe plek op de rotonde, waar weer allerlei nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, kan ‘De Meeuw’ weer een nieuwe verbindende functie krijgen. ,,Alle partijen in de gemeenteraad vonden het een goed idee’’, vertelt Sickmann. Wethouder Van den Berg vertelde dat het beeld toevallig aan groot onderhoud toe is. Dat kan nu mogelijk worden gecombineerd met een herplaatsing. ,,Het college gaat het verder uitwerken. De wethouder heeft gezegd dat herplaatsing in overleg gebeurt met de Stamtafel.’’ Sickmann wil het Amersfoortse bedrijfsleven bij een herplaatsing betrekken. ,,Ik denk dat wij het bedrijfsleven een brief gaan sturen voor een bijdrage. Je moet zoiets met elkaar tot stand brengen.’’

Bron: Stad Amersfoort