De zaal was letterlijk tot de laatste stoel gevuld dinsdagavond, tijdens de Ronde over het dac2a0fb-a0c1-486a-a968-8e420782491cvergunning parkeren in het Soesterkwartier, Bergkwartier en Gildekwartier. Maar liefst 32 mensen hadden inspreektijd aangevraagd. Zij kwamen met zoveel steekhoudende argumenten, dat besloten is er nog een Ronde aan te wijden – datum onbekend.

Waarom moeten de wijkbewoners betalen voor iets dat de NS samen met de gemeente op moet lossen? Dat was de meest gehoorde vraag, die in allerlei vormen steeds weer langs kwam. De heer Pasman, een welbekende wijkbewoner, verwoordde het recht voor z’n raap, zoals een rasechte Soesterkwartierder betaamt: “Ik begrijp er geen ene ruk van.” Laat de NS zijn eigen problemen oplossen. Er liggen grote parkeerterreinen bij de Mondriaanlaan, er is een parkeergarage daar. “Het probleem ligt bij de gemeente, niet bij ons,” aldus een gepassioneerde Pasman. Er werd luid geapplaudisseerd.
Er waren wat insprekers die aangaven dat er op de Noordewierweg geen sprake is van overlast door parkeerders van buiten de stad. Die parkeervergunning is derhalve de oplossing voor een probleem dat helemaal niet bestaat. Dat geluid kwam van meer straten en buurtjes in het Soesterkwartier. Natuurlijk zijn er plekken waar wel overlast is, maar dat gebeurt op veel kleinere schaal dan men nu van plan is dicht te timmeren met vergunning parkeren.
thuisverpleging_tcm375-102521Een andere inspreker die indruk maakte was een wijkverpleegkundige van Beweging 3.0. Kloosterboer vroeg zich af welke regeling er zou komen voor de zorgverleners in het Soesterkwartier, maar uiteraard ook in de andere wijken; in het Soesterkwartier worden zo’n zestig mensen per dag bediend. Dit gebeurt met de auto om tijd te besparen; men is met een patiënt snel een uur bezig. Zo kwamen er heel wat bezwaren aan bod: winkeliers, bedrijven, mensen met een handicap, mantelzorgers, mensen met een deelauto of oudere wijkbewoners die niet uit de weg kunnen met alles wat digitaal is.
De term ‘waterbedeffect’ kwam nogal eens voorbij: het effect dat parkeren met een vergunning heeft op nabijgelegen straten waar dat niet het geval is. Parkeerders wijken uit naar die straten, met alle gevolgen van dien. Een voorbeeld kwam van een inspreker aan de Soesterweg, die tegenover de begraafplaats woont. Uit het beoogde gebied wordt een hap gehaald in de vorm van de begraafplaats, een hap die loopt langs de Willibordusstraat. Dat is een plek waar dat waterbedeffect speelt.
Diverse politieke partijen pleitten voor een enquête onder de wijkbewoners, maar uiteindelijk leek dat toch geen goede zet. Van Bruggen van de PvdA stelde er niet van overtuigd te zijn dat het vergunning parkeren de juiste oplossing is. Er zou meer draagvlak moeten komen: “We moeten samen met de bewoners zoeken naar een oplossing.”
8da476f72f06a276b1f930cdb28c21f1_XLOok Marijke Jongerman (SP) gaf aan voor een enquête te zijn. “Waarom zadelen wij bewoners met de kosten op? Geef wijkbewoners een gratis vergunning en zoek een oplossing voor ondernemers.” Ook de Christen Unie wilde bij monde van Hunnink de bewoners niet op kosten jagen, en Micheline Paffen – Zeenni (CDA) viel hem bij.
Eén van de alternatieven is het invoeren van een Blauwe zone, parkeren met een parkeerschijf dus. Dat is een mogelijkheid, maar er zitten wat haken en ogen aan. Met name de handhaving is een zwak punt, gaf wethouder Buijtelaar aan. “Onzin,” gaf Paffen terug. “Dat vind ik geen sterk argument. Met de handhaving van parkeren met een vergunning is dat toch net zo?” Dat lag wat anders, maar het antwoord van Buijtelaar ging verloren in geroezemoes.

parkeren
Al met al waren er zoveel haken en ogen, dat men besloot er nog een vergadering aan te wijden. Buijtelaar was bijvoorbeeld gevoelig voor het verhaal van wijkverpleegkundige Kloosterman, maar er waren ook andere verhalen die aan het denken zetten. Goed om de boel nog eens in overweging te nemen, wellicht de gebieden uit het voorstel kleiner te maken, bedrijven er beter bij te betrekken, en gewoon alles nog eens heel goed bekijken. Wordt vervolgd dus.

Sjaak Pols