TER INFO: Afgelopen week werd een bericht gedeeld dat de gemeente een proef wil uitvoeren en daarna gefaseerd het Vergunning-parkeren wil omvormen. Dat is natuurlijk al langer op de agenda, maar velen niet bekend…. Een deel van het Soesterkwartier valt daar ook onder.
Is men wel op de hoogte van deze (ongewenste) verandering in parkeerzone B7?
Afgegelopen week is het in de Ronde ter sprake geweest. A.s. dinsdag zou er een besluit vallen, maar er is in ALLE WIJKEN rondom het centrum fors bezwaar.
Ter info: afgelopen week was erover te lezen in de Stad Amersfoort, maandag 15 zal er een artikel te lezen zijn in het AD (een interview geweest met verschillende wijkvertegenwoordigers. Klik hier voor artikel.
Ik schreef op de valreep nog een brief aan de griffie, die dus voor dinsdag nog bij de raad terecht moet komen. Een gezamenlijk gedeeld bezwaar weegt zwaarder.
Ik hoor graag wie nog meer twijfels heeft over het nu en het belang deze dure uitgaven.
Caroline Denijs

Aan: Leden van de gemeenteraad Amersfoort

Van: Bewoners SOESTERKWARTIER
Datum: 14 april 2019
Geachte leden van de Gemeenteraad en leden van het College,
Op 2 april zijn er tijdens de Ronde bezwaren geuit tegen het plan voor ‘kort betaald
parkeren’ met parkeermeters, in de voeren in alle wijken rondom het centrum.
Uit het Soesterkwartier komt óók bezwaar tegen de voorgestelde proef om kortparkeerders
ruimte te geven in straten voor vergunninghouders.
Bewoners zijn tegenstander van parkeerautomaten die ‘kort betaald parkeren’ mogelijk
moeten maken. Wij vragen ons af:
… of het beschreven probleem wel zo groot is dat het zo breed moet worden aangepakt?
… of de betreffende parkeervraag bij dienstverlenende ondernemers plaatselijk kan worden
opgelost al dan niet in overleg met de gemeente? Dit ‘maatwerk’ is waarschijnlijk specifiek
en vele malen goedkoper.
… waarom het huidige beleid – de parkeervergunningen – ineens niet meer voldoet?
… of men zich realiseert dat ‘parkeerzoekers’ veel onrust in de straat geven. Straten zijn niet
alleen ‘verkeersaders’, maar betekenen voor bewoners ook ruimte in de woonomgeving!
Jonge kinderen maken gebruik van deze straten!
… of de groeiende sociale cohesie in straat en wijk (weer) een anoniemere sfeer gaat krijgen
door frequenter parkeergedrag van mensen die de straat alleen als parkeergoot gebruiken.
… of de opbrengst van ‘hele dure parkeerplaatsen’, niet een kromme beredenering volgt?
Namelijk dat niet of kort parkeren uitgesloten is vanwege vergunninghouders.
Er is dus geen probleem, omdat het huidige beleid voldoet.
… hoe de plaatsen voor vergunninghouders gegarandeerd blijven? Of moeten wij zelf ook
vaker rond gaan rijden om een plaats te bemachtigen, zoals nu al regelmatig het geval is?
… of de krappe hoeveelheid beschikbare plaatsen voor vergunninghouders bij extra
parkeermeter-plaatsen niet overruled zal worden door mensen die niets in de wijk te zoeken
hebben?
… een proef waarbij zoveel geld gemoeid is, wel een proef genoemd kan worden? Wij
voorzien dat invoering van een ‘proef’, betekent dat het hele parkeermeterplan zone na zone
zal worden ingevoerd.
Bovendien vragen we ons af:
… of de gemeente wel wil luisteren naar het feit dat zulke verschillende wijken het eens zijn
over het unaniem afwijzen van een beleid?
… of de redenen vooral financieel van aard is? Betaald parkeren is immers gunstig voor de
gemeentekas. Hoe kan de investering opwegen tegen de kosten van plaatsen en
onderhouden van dure apparaten?
… hoe het argument dat handhaving duur is opweegt tegen het verder verliezen van
werkgelegenheid?
… op er visie in het beleid is op het gebruik van de reeds bestaande parkeergelden in
parkeergarages, die overdag niet optimaal in gebruik zijn???
Wij verzoeken u daarom nogmaals met de wethouder in gesprek te gaan over de vraag
welk probleem wil hij oplossen. Vooralsnog zien wij zeer erns?ge benadeling van bewoners
en verlies van veiligheid en stimulering van autogebruik in het algemeen.
Caroline Denijs – Mattias Withoosstraat,
namens een verontrust bewoners in het Soesterkwartier (B7)

Caroline Yalula Denijs

red.KvR.