Elke woensdagochtend is het een gezellige drukte in de BSO-ruimte van basisschool de Magneet aan de Maasstraat. Dit keer niet een uitgelaten groep kinderen maar ouders die samen koffiedrinken. Al bijna twee jaar draait hier de ouder-inloop die vanuit de ABC in combinatie met Welzin is opgezet door Jolande Koelewijn. Inmiddels is Jolande niet meer werkzaam in het Soesterkwartier maar de ouder-inloop gaat gewoon door met behulp van vrijwilligers Esther, Nicole, Yolanda en Trijnie. Iedere ouder is welkom, je hoeft niet van te voren aan te melden.

Natuurlijk wordt er niet alleen koffiegedronken, maar ook heel veel gepraat. Gemiddeld komen er op een woensdagochtend ongeveer twaalf ouders, of beter gezegd,  moeders om elkaar te ontmoeten in de school. De gesprekken gaan over alles wat je tegenkomt in je leven; het opvoeden van je kinderen, gezondheid, eten, sporten, financiën, onderwijs, politie, levensovertuiging en relaties.  Zomaar spontaan of (als daar vraag naar is) begeleid door een professionals uit de wijk, bijvoorbeeld de schoolverpleegkundige, de sociale raadslieden of de Buurt sportcoach.

Trijnie van der Ploeg, sinds anderhalf jaar betrokken als vrijwilliger:  ‘Elke ouder loopt wel eens aan tegen lastige dingen in bijvoorbeeld de opvoeding. Want hoe doe je dat eigenlijk met een kind dat niet goed luistert, of elke nacht in zijn bed plast. En hoe zorg je nu dat je met je beginnende puber in gesprek blijft en je geduld niet kwijtraakt, want daar heeft tocht iedereen wel eens last van? Waar betaal je de sportclub van en hoe vul je je belastingpapieren in? Of  hoe leg je aan de dokter uit wat je kind precies mankeert als je de Nederlandse taal niet helemaal goed beheerst? Het mooie is dat als je elkaar ontmoet en met elkaar in gesprek gaat,  dan ontdek je dat je niet de enige bent die tegen dit soort vragen aanloopt. Dat er misschien iemand die wel goed Nederlands spreekt met je mee wil naar de dokter. Je merkt dat je samen sterker bent dan alleen en dat je elkaar nodig hebt. Of dat nu gaat over een aanvraag voor het sport- of cultuurfonds of over hoe je zorgt dat je kind voldoende groente eet. En wat ook heel belangrijk is; het is gewoon heel gezellig!”

De afgelopen jaren zijn er vriendschappen ontstaan via de ouder-inloop en hebben ouders elkaar geholpen. Je weet namelijk heel veel met elkaar, helemaal als je uit verschillende culturen komt en allemaal je eigen levenservaring meebrengt. Sommige moeders voelden zich “alleen” in hun buurt en hebben via de ouder-inloop mensen ontmoet waar ze nu elke week koffie mee drinken.  Ook via de whatsappgroep wordt er met elkaar meegeleefd, bijvoorbeeld als iemand ziek is of als er leuke nieuwtjes zijn. Vorig jaar is er naar aanleiding van  ouder-inloop is er een sportclub voor vrouwen ontstaan op de dinsdagmiddag in de Reset.

Trijnie: ‘Ik verbaas me er elke keer weer over hoe simpel het eigenlijk is maar tegelijk hoe krachtig zo’n wekelijks uurtje is. Een geweldige manier om nieuwe ouders van de school te ontmoeten als je nog niet zo veel mensen kent. En heerlijk om je verhaal gewoon even te doen. Dat hebben we allemaal nodig. En het leuke is ook dat we elkaar dingen kunnen leren. Esther kan bijvoorbeeld hele leuke creatieve workshops geven. Iemand anders weet altijd allerlei leuke goedkope uitstapjes, of kan heerlijk koken. We bedenken met elkaar het programma voor een aantal weken. Ouders komen zelf met onderwerpen waarover ze in gesprek willen gaan en dan kijken of we daar iemand voor uitnodigen of dat we zelf een werkvorm verzinnen. Maar niets ligt vast.”

Zit je kind op basisschool de Magneet  of een andere school, dan wel geen school en vind je het leuk om andere ouders te ontmoeten, dan ben U van harte welkom op de ouder-inloop, iedere woensdagochtend van half negen tot 10.00 uur (niet tijdens schoolvakanties en studiedagen).OBS de Magneet, Maasstraat 2.

Trijnie v.d. Ploeg / Karel van Rooy.