In aanloop naar de verkiezingen staat zaterdag 20 januari tussen 13.00 en 16.00 uur de Zeepkist in de Politieke Huiskamer in Het Eemhuis. De Zeepkist is de plek voor organisaties, belangenbehartigers, instellingen en inwoners van Amersfoort die de nieuwe raad een goede raad mee willen geven rond het thema Sport & Gezondheid. 

Met de inrichting van de Politieke Huiskamer wil de Bibliotheek Eemland een ontmoetingsplek creëren voor politici en de Amersfoortse bevolking. Elke week staat een thema centraal waarover politici en inwoners van Amersfoort met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zaterdag 20 januari is dit het thema Sport & Gezondheid. De Bibliotheek Eemland roept organisaties, belangenbehartigers, instellingen en inwoners van Amersfoort op om de nieuwe raad een goede raad mee te geven over sport en gezondheid door zich aan te melden voor De Zeepkist. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt twee minuten de tijd om zijn verhaal te doen. De bijdrage wordt gefilmd en zal geplaatst worden op de website www.amersfoortkiest.nl

Aanmelden

Iedereen die graag tijd wil reserveren op De Zeepkist kan zich aanmelden bij de Bibliotheek Eemland. De volgende thema’s staan gepland voor de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen:

  • 20 januari           Sport & gezondheid
  • 27 januari           Duurzaamheid /Natuur & groen
  • 3 februari           Sociale media, ontmoeting & verbinding
  • 10 februari         (Digitale) Veiligheid & verkeer
  • 17 februari         Wonen & ruimtelijke ordening
  • 24 februari         Cultuur, Kunst & Festivals
  • 3 maart                Educatie & onderwijs
  • 10 maart             Uitzending AmersfoortKiest (thema later bekend)
  • 17 maart              Zelfredzaamheid & participatie

Aanmelden voor De Zeepkist kan door een mail te sturen naar info@bibiotheekeemland.nl o.v.v. De Zeepkist, naam, voorkeursdatum en onderwerp.

Voor sprekers op De Zeepkist geldt als enige voorwaarde dat zij zich houden aan artikel 1 van de grondwet: geen beledigingen en discriminatie