Woensdagavond 31 oktober, In de Emmaüskerk geurt de koffie de bezoekers als warm welkom, tegemoet. Vanaf half acht *druppelen” de bezoekers binnen. Bewoners van de Noordewierweg, ouders van schoolgaande kinderen en andere bewoners van de wijk die mee willen denken over de toekomst. Ook wijkwethouder Astrid Janssen, gebiedsmanager Elbert Spek en mederwerkster bij de gemeente op gebied van ondernemers; mevrouw Aalbers waren aanwezig op uitnodiging om mee te dromen en te delen.

Paul van der Harst leidde de avond. Hij begon met een powerpoint presentatie over het ontstaan van het idee voor deze avond. Ontstaan vanuit het oorspronkelijke idee: “Hart van het Soesterkwartier” in combinatie met de SP actie van deze zomer met betrekking tot de verkeersveiligheid op de Noordewierweg. Bets Beltman vatte de actie, reactie en de vervolgens ingestelde 30 km zone even kort samen.

Het thema van deze avond was positief uitgedacht: De Noordwierweg verbindt!

Na de presentatie gingen de aanwezigen in kleinere groepen uiteen om “te dromen” over een nieuwe Noordewierweg. In verschillende groepen kwamen dezelfde ideeën naar boven, en daarmee op papier. Hier en daar kwamen er toch verrassend andere “dromen” op tafel/ papier. Na deze eerste “droomronde” werd een en ander in de grote groep genoemd.

Hierna volgde een korte pauze waarna de groep voor een tweede “droomronde” uit elkaar ging in kleine groepen.

De vragen om over weg te dromen waren: Als de Noordewierweg een nieuwe indeling krijgt, hoe zou je het ontwerpen daarvan het beste kunnen vormgeven met de Gemeente en de Bewoners als partners in dat proces? Hoe komt de inbreng van de Bewoners daarbij het beste tot z’n recht?

Ook deze tweede “droomronde” leverde hier en daar verrassende ideeën op. Na deze tweede ronde in kleine groepjes werden in de grote groep de ideeën geopperd.

Even was er de vraag of er een werkgroep of een klankbordgroep gestart zou worden, de meerderheid leek voor een werkgroep “te gaan”, die dan wel regelmatig overleg voert met “achterban”. (Klankbordgroep werd toch net teveel gezien als een re-actiegroep, te weinig eigen inbreng mogelijk, al was dat mogelijk alleen gevoelsmatig). Een groepje van vijf/ zes mensen heeft zich voor de werkgroep opgegeven.

Rond de klok van tien uur sloot Paul de avond af, waarna nog de mogelijkheid was om napratend een natje en een nootje te nuttigen. Alles bij elkaar een zinvolle avond voor ondernemers, bewoners en andere aanwezigen waarbij over en weer verbinding gezocht en gedroomd werd. Wordt vervolgd over ongeveer zes maanden is de schatting.

Voor de inhoudelijke “dromen” zie de fotoreportage.

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk