Beste mede-buurtbewoners en contacten van diverse organisaties in de wijk,

De werkgroep Noordewierweg Verbindt  zet zich al langere tijd in voor de herinrichting van deze straat. Sinds september 2020 werken gemeente en werkgroep samen. Het doel van de werkgroep  is het realiseren van een veiliger, groener, duurzamer en gezelliger  straat, waar alle weggebruikers zich veilig kunnen voelen en  elkaar kunnen ontmoeten en winkelen.

De gemeente steunt dit streven en heeft middelen beschikbaar gesteld om – met bewoners en hulp van het verkeersadviesbureau Goudappel –  een ontwerpschets te maken voor een heringerichte Noordewierweg.

Na een druk bezochte (digitale) bewonersbijeenkomst op 2 februari  is hiermee begonnen. Een twintigtal bewoners meldden zich aan en hebben gedurende drie intensieve werksessies o.l.v. Goudappel hard gewerkt aan een prachtig ontwerp, dat gemeente en werkgroep nu met de wijk (dus U!) willen bespreken:  op donderdag 27 mei van 19.30 tot 21.00 uur.   

Inloop: Vanaf 19:25 uur via deze link                                                               

Zie verder de bijgevoegde uitnodiging met de link en het programma!

Spannend is nog wel, hoe het hierna verder gaat. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of er voor de werkelijke uitvoering voldoende middelen beschikbaar zullen zijn. Hopelijk kan de werkgroep  op  8 juni tijdens een Ronde, de politieke partijen informeren over de huidige stand van zaken en de noodzaak van herinrichting. Uw (digitale) aanwezigheid is dan van groot belang, maar datum en tijd zijn nog onzeker. Meer nieuws ontvangt u zodra dit bekend is!

Tot slot twee bereikte successen:  Op korte termijn vinden een aantal ‘korte termijn oplossingen’  plaats om de veiligheid op de Noordewierweg te verbeteren door middel van snelheidsbeperkende maatregelen. Vanaf a.s. vrijdag worden op twee locaties wegversmallingen aangebrachten er wordt – op wisselende plaatsen op verschillende tijden – weer een snelheidsdisplay geplaatst.

Hartelijke groet,

Bets Beltman, namens NOORDEWIERWEG VERBINDT

noordewierweg@soesterkwartier.nl   of  mobiel: 06 34 199 366