unnamed (2)Vier nimmerzatten zijn de nieuwste bewoners van DierenPark Amersfoort. De vogels zien er even bijzonder uit als dat hun naam klinkt. De nimmerzatten  bewonen SnavelRijk: de grootste vogelvolière van Nederland.

De nimmerzatten danken hun bijzondere naam aan hun enorme eetdrang in de eerste fase van hun leven. “De voeding is dan niet aan te slepen”, vertelt hoofdverzorger Bas Aalders. Bij de geboorte weegt het dier zestig gram, na tien dagen is het gewicht al gegroeid tot vijfhonderd gram. “Kikkers, kleine vissen, kreeftachtigen, kleine zoogdieren en wormen: het gaat er allemaal in.”

De bezoeker hoeft niet veel moeite te doen om de nimmerzat te ontdekken in het verblijf. “De vogel is groot en heeft een spanwijdte van 1,50 tot 1,65 meter”, zegt Bas. “Nu zitten onze nimmerzatten nog in een kinderkleedje, maar binnenkort krijgen zij een bonte verschijning: een wit verenkleed, een bloedrood gezichtsmasker en een helgele snavel. De poten van de vogel zijn lichtroze tot felrood”.

De nimmerzatten leven oorspronkelijk in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Het dier leeft daar in gebieden met ondiep water, zoals moeras, drasland en lagunes. “Met het natte landschap van SnavelRijk, voelt de nimmerzat zich dus prima thuis in DierenPark Amersfoort”, zegt Bas.

SnavelRijk is het nieuwste verblijf van DierenPark Amersfoort en de grootste volière van Nederland. In deze doorloopvolière staat de bezoeker oog in oog met maraboes, vale gieren, zwarte ibissen, hamerkoppen, kroeskoppelikanen en nimmerzatten.

Redactioneel

kvr