Afgelopen dinsdag bezochten Koning Willem Alexander en Koningin Maxima het stroomgebied van de Eem.

Hier (foto rechts) verlaat het koninklijk gezelschap het Eemhuis  (deze foto is gemaakt door Mirjam Lemmen)

Ander belangrijk nieuws o.a. over Siesta – zie onderaan

 

Zaterdag 28 oktober, Start Permacultuur Jaaropleiding!

De jaaropleiding Permacultuur 2017/2018 van Stichting Permacultuur Onderwijs, door Maranke Spoor c.s. vind plaats in De WAR!
Zie http://permacultuuronderwijs.nl/cursussen-2/

Zondag 29 oktober

14.00 – 16.00 uur Voor de kinderen: Verkeerstuin Wagenwerkplaats

15.00 uur concert Nieuwe Philharmonie Utrecht met Vivaldi in de Veerensmederij.

www.hollandopera.nl | T 033 2020920 – kaarten via www.deveerensmederij.nl

Dinsdag 31 oktober

In het gemeentehuis komt de gemeenteraad vanaf 17.00 uur bijeen. Er wordt o.a. gesproken over de begroting van het volgende jaar. Op 7 november wordt er een definitief besluit genomen.  Wilt u meer weten, zie:

https://amersfoort.notubiz.nl/vergadering/380842/De%20Raad%2031-10-2017

Bij het programma 11 (Cultuur) staat een belangrijke motie die gaat over het Wijkmuseum Soesterkwartier.

Ook Kamer 3 aan de Eem wordt onderwerp van gesprek – mogelijk pas aan het einde van de vergadering, wordt  een motie over Kamer 3 aan de Eem besproken. De Stichting Vrienden van de Eemhaven heeft hiervoor een nieuwe suggestie aan de gemeenteraad gestuurd.

Donderdag  2  november

16.00-17.00 uur boekpresentatie in “De Nieuwe Stad”

Op 2 november a.s. komt een boek van Jan Carel van Dijk uit over de volledige geschiedenis van het grootste en meest unieke merkartikelenbedrijf dat Amersfoort ooit heeft gekend, het Erdalconcern. De nog niet zo lang geleden gesloten Prodentfabriek maakte daar deel van uit en uiteraard komt het ontstaan van een “Nieuwe Stad” op de plek van de oude fabriekspanden aldaar ook aan de orde. U bent van harte welkom bij de presentatie van het boek op donderdag 2 november a.s., van 16.00 tot 17.00 uur in “De Nieuwe Stad”, Oude Fabriekstraat 7 te Amersfoort. De verkoopprijs bedraagt slechts € 14,95 omdat het boek wordt uitgegeven zonder winstoogmerk.     

20.00-22.00 uur Energieavond in Buurthuis De Nieuwe Sleutel

 Energieavond Soesterkwartier ‘energiek toekomstgericht’

Voor de tweede keer op rij organiseert Vereniging duurzaam Soesterkwartier op donderdag 2 november een informatieve energieavond voor en door wijkbewoners. Centraal deze avond staan de ervaringen van buurtgenoten met energiemaatregelen.

  • Zo vertelt een van de wijkbewoners over de aanschaf van een hybridewarmtepomp, met speciale aandacht voor het geluidsaspect en de buren.
  • Hoe regel je met de VVE de plaatsing van zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak van een appartementengebouw? Daar horen we deze avond meer over
  • Wat zijn de voordelen van het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen?

Is het nemen van energiemaatregelen voor de ene bewoner ingegeven door kostenbesparing, voor een andere bewoner speelt de actualiteit van een toekomst zonder aardgas hierbij een leidende rol. De toekomst laat ook zien dat niet alleen onze fossiele energievoorraad eindig is maar dat we ook klimaatproblemen (opwarming van de stad en overvloedige regenval) het hoofd moeten bieden.

Daarom besteden we deze avond ook aandacht aan Actie Steenbreek van de gemeente Amersfoort die tuinen in de wijk klimaatbestendig wil maken en aan groene daken op aanbouwen of  schuurtjes. Dus niet alleen comfortabel in je huis maar ook daar buiten en in je tuin.

Naast de presentaties is op deze avond een energiemarkt aanwezig. Zo is 033Energie aanwezig met een informatiestand. In de pauzes is voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan aanwezige deskundigen over allerlei onderwerpen die met energie besparen te maken hebben. Maar ook met andere wijkbewoners kan je informatie uitwisselen. Er loopt een schat aan ervaring en kennis rond.

In de pauze geeft John Visser een demonstratie met de infrarood warmtebeeldcamera bij het gebouw de nieuwe sleutel. Dit geeft onder andere inzicht in warmtelekken in muren, deuren en ramen.

De koffie staat al klaar vanaf 19.30 uur

Vrijdag 3 november

16.00 uur Lezing over Hospice, in Thema-kamer van Wijkmuseum Soesterkwartier

Hospice Dôme aan de Amersfoortse Appelweg biedt 24 uur per dag deskundige zorg en onderdak aan ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten. De werkzaamheden van dit tehuis (zoals de bijbehorende palliatieve terminale zorg) en zijn vrijwillige medewerkers in een rustige en respectvolle omgeving staan centraal tijdens een power-point presentatie die op vrijdag 3 november vanaf 16.00 uur in de Thema-Kamer van Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort wordt gegeven. Na afloop hiervan kunnen ook vragen worden gesteld.  Adres: St. Bonifaciusstraat 61

Zaterdag 4  november –  Nationale Duurzame Huizenroute  voor meer informatie: www.duurzamehuizenroute.nl

Siesta Nieuws

Seinhuis Post VI

Vorig jaar rond deze tijd lieten wij u weten dat het behoud van het bijzondere seinhuis Post VI een heikele kwestie is. Siesta diende een verzoek in bij de gemeente om het seinhuisje op de lijst van gemeentelijke monumenten te plaatsen. Maar het gebouwtje bevindt zich op een onbereikbare plek op het rangeerterrein en verkeert in slechte bouwkundige staat. Een …(lees alles)

Herontwikkeling Warner Jenkinson

In het voorjaar van 2017 is Siesta uitgenodigd door eigenaar Rovase en ZEEP Architecten om actief mee te denken over de (her)bouwplannen van het Warner Jenkinson fabriekscomplex. Op 17 juli 2017 heeft Siesta, samen met architect Jan Poolen, voormalig Siesta-bestuurslid Michiel Kruidenier en Max Cramer (gemeente Amersfoort) een uitgebreide rondgang over het Warner Jenkinson terrein gemaakt. Siesta heeft ruimschoots gelegenheid gekregen om haar visie op het behoud van de monumentale waarden van dit prachtige oude fabriekscomplex kenbaar te maken. In het onlangs door Rovase en Zeep gepresenteerde ontwerp, is – eveneens ruimschoots – rekening gehouden met de wensen van Siesta. Lees meer

Om alvast te noteren:  19  november Klimaatdag –  Locatie de WAR Geldersestraat 6 3812PP Amersfoort –  nader bericht volgt nog –

met vriendelijke groet, Joke Sickmann