Logo-Redactie-28 april is het Praathuis van de Koppelgasten aan de Eem geopend. Zie het filmverslag van Amersfoort Gezien: . Ook Hart van Nederland was erbij, uitzending vrijdagavond 29 april op  SBS6

Zaterdag  30 april

Van 11.00-16.00 uur  tentoonstelling Handel en Nijverheid aan de Nijverheidsweg  in het Wijkmuseum Soesterkwartier,  St. Bonifaciusstraat 61. Daar is ook de nieuwe  DVD “Soesterkwartier EigenWijs” te koop.

Maandag 2 mei

Eerste dag dat bij Bosshardt open is. Vanaf 10.30 uur is er koffie in de Emmaüskerk (ook op vrijdag)

KnipselggggWoensdag  4 mei dodenherdenking 19.00 uur  bijeenkomst in de Westerkerk, 19.30 vertrek voor Stille Tocht. Ook bijeenkomst en lezing na afloop – 20.15 uur in gebouw Irene

In tijden van oorlog raken mensen op drift. In tijden van oorlog gaan deuren gastvrij open voor mensen in nood. Maar ook: in tijden van oorlog worden grenzen scherper getrokken. Vroeger was dat zo. Nu is dat zo. Amersfoort bood tussen 1914 en 1918 gastvrijheid aan meer dan tienduizend vluchtelingen uit België. Nu zijn een paar honderd uit brandhaarden van over heel de wereld. Bouwen we bruggen of trekken we muren hoog op?  Bij de jaarlijkse herdenking in het Soesterkwartier, staan we in het bijzonder stil bij de relatie tussen het geven en ontvangen van gastvrijheid. Wat doet het met je als je daarvan geeft en ontvangt? Om 19.00 uur start een bijeenkomst in de Westerkerk aan de Lingestraat. Na de bijeenkomst (om 19.30 uur) vertrekken de deelnemers in een Stille Tocht naar de Joodse Begraafplaats aan de Soesterweg. Daar staan we enkele ogenblikken stil bij het gedenkteken voor diegenen van Joodse afkomst die in de oorlog zijn omgebracht. Door het stilstaan bij dit monument gedenken we allen die door het geweld van oorlog en verdrukking zijn omgekomen. Vanaf 20.15 uur gaan we in gesprek met historicus Gerard Raven (conservator van Museum Flehite) die vertelt over de opvang van Belgische vluchtelingen tussen 1914 en 1918, in Amersfoort en in het Soesterkwartier. 20.15 – 21.30 in zaal Irene naast de Westerkerk, Lingestraat Amersfoort.  

Misschien heeft u  gehoord dat Henny Mosterd is overleden . Henny voelde zich altijd zeer betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Uit eerbetoon voor Henny volgt hier een verwijzing naar een film waarin Henny vertelt over zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Het geschreven verhaal van Henny staat op de website van het Wijkmuseum:

 

Vrijdag 6 mei 19.00 uur

PuntenburgVertoning van de film Soesterkwartier EigenWijs in de Vijverzaal van Puntenburg, Puntenburgerlaan 100 . Organisatie door bewonerscommissie rondom Puntenburg, i.s.m. Wijkmuseum Soesterkwartier Ouderensteunpunt. De film kwam tot stand door samenwerking van initiatiefnemer Aad Kamsteeg (oud-journalist), filmmaker Dirk Kamsteeg  en actieve wijkbewoners. U bent allen van harte welkom,

Zie ook de trailer van de film

Zaterdag 7 mei – laatste dag tentoonstelling Wijkmuseum met o.a. aandacht voor Erdal en Prodent 

Van 11.00-16.00 uur  tentoonstelling Handel en Nijverheid aan de Nijverheidsweg  in het Wijkmuseum Soesterkwartier,  St. Bonifaciusstraat 61.  

opening_wijkmuseum_Soesterkwartier.__(1) (Custom) Oproep volgende tentoonstelling: Amersfoort Klein Detroit (werktitel)

De laatste tentoonstelling over de industrie wordt op zaterdag 21 mei geopend. De naam Klein Detroit is te danken aan onze burgemeester Molendijk (vlak na de oorlog) die Amersfoort deze naam gaf. Dat had er mee te maken dat er ook in Amersfoort in die tijd veel bedrijven in de stad had die met de autoindustrie te maken hebben.  .

De naam Klein Detroit is het vertrekpunt voor de inhoud van de tentoonstelling. Maar het ligt voor de hand om ook allerlei industrie die met de metaalnijverheid te maken heeft in de tentoonstelling mee te nemen.  Gevraagd leuke bijdragen voor de slot-expositie over de verdwenen industrie in Amersfoort. Heeft u nog iets van Bronswerk of andere industrie waaraan nog geen aandacht is besteed voor ons in bruikleen?Inlichtingen in het Wijkmuseum, of bel  033 4611474

Joke Sickmann-2Joke Sickmann.