(gast)vrijheid

KnipselggggIn tijden van oorlog raken mensen op drift. In tijden van oorlog gaan deuren gastvrij open voor mensen in nood. Maar ook: in tijden van oorlog worden grenzen scherper getrokken. Vroeger was dat zo. Nu is dat zo. Amersfoort bood tussen 1914 en 1918 gastvrijheid aan meer dan tienduizend vluchtelingen uit België. Nu zijn een paar honderd uit brandhaarden van over heel de wereld. Bouwen we bruggen of trekken we muren hoog op?

Op woensdag 4 mei, bij de jaarlijkse herdenking in het Soesterkwartier, staan we in het bijzonder stil bij de relatie tussen het geven en ontvangen van gastvrijheid. Wat doet het met je als je daarvan geeft en ontvangt?

Om 19.00 uur start een bijeenkomst in de Westerkerk aan de Lingestraat.

Na de bijeenkomst (om 19.30 uur) vertrekken de deelnemers in een Stille Tocht naar de Joodse Begraafplaats aan de Soesterweg. Daar staan we enkele ogenblikken stil bij het gedenkteken voor diegenen van Joodse afkomst die in de oorlog zijn omgebracht. Door het stilstaan bij dit monument gedenken we allen die door het geweld van oorlog en verdrukking zijn omgekomen.

Vanaf 20.15 uur gaan we in gesprek met historicus Gerard Raven (conservator van Museum Flehite) die vertelt over de opvang van Belgische vluchtelingen

tussen 1914 en 1918, in Amersfoort en in het Soesterkwartier.

‘Leren van vroeger’,over de opvang van vluchtelingen in Amersfoort in WO I en nu.van 20.15 – 21.30 in zaal Irene naast de Westerkerk, Lingestraat Amersfoort.

Paul van der Harst.