WONINGBOUW   Over de Woningbouw in het Soesterkwartier schreef Bart Noordewier o.a. het volgende: “Na de oorlog werd omstreeks 1948 weer begonnen met het bouwen van woningen. Eerst het resterende deel van de Rivierenbuurt. Daarna met de Bomenbuurt, het Isseltseveld en het Vreeland. De Bomenbuurt werd ontworpen door . Zuiderhoek en A.H. Rooimans. Rond de vijver bij de Dreef werden bejaarden- en eensgezins woningen ontworpen. De straten werden afgesloten door hoge flats op het Vreeland. Aan het ontwerp van de openbare ruimte en de beplantingen werd veel aandacht besteed. Dit alles resulteerde in een wijk , die in binnen- en buitenland veel belangstelling trok. Het Soesterkwartier stond ineens op de top van de toenmalige Europese stedenbouw. Met het gereedkomen van de Bomenbuurt was het Soesterkwartier voltooid.”

OVF-LEZING 28 FEBRUARI 2017 (uit nieuwsbrief OVF) 

Componist van de ruimte

David Zuiderhoek (1911-1993)

Tussen 1931 en 1980 realiseerde David Zuiderhoek een omvangrijk oeuvre, verspreid over heel Nederland. Voor het eerst is zijn werk geïnventariseerd en gedocumenteerd, op verzoek van de Stichting BONAS en Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Voor zover bekend heeft Zuiderhoek aan ruim 350 projecten gewerkt. Wat is de betekenis van deze architect-stedenbouwkundige?

Daarover spreken Max Cramer, Johan Galjaard en Anton Groot tijdens de OVF-lezing op 28 februari a.s. Daarmee geven ze een sneak preview van hun monografie over deze voormalige stadsarchitect van Amersfoort, die binnenkort verschijnt.

In Amersfoort kreeg Zuiderhoek met zijn werk veel waardering: “Amersfoort staat aan de top van de Europese stedenbouw”, zo schreef een vakgenoot uit Duitsland.

Doordat Zuiderhoeks werk vrijwel nergens rigide en dogmatisch is, blijken de door hem gekozen oplossingen nog steeds te voldoen of eenvoudig te veranderen. Veel landhuizen zijn aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd en ook een aantal kerkgebouwen is zodanig gewijzigd, dat zij weer voor de toekomst geschikt zijn. De flatwoningen aan De Ganskuijl te Amersfoort bleken goed te renoveren, met relatief eenvoudige ingrepen. Zij zullen opnieuw voldoen aan huidige, duurzame woonwensen, zeker in samenhang met een opnieuw vormgegeven buitenruimte.

De OVF-lezingen worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur. 

RTV Utrecht zond reportage uit over Soesterhof op de Wagenwerkplaats 

OVF-LEZING 28 FEBRUARI 2017 

Componist van de ruimte

David Zuiderhoek (1911-1993)

Tussen 1931 en 1980 realiseerde David Zuiderhoek een omvangrijk oeuvre, verspreid over heel Nederland. Voor het eerst is zijn werk geïnventariseerd en gedocumenteerd, op verzoek van de Stichting BONAS en Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Voor zover bekend heeft Zuiderhoek aan ruim 350 projecten gewerkt. Wat is de betekenis van deze architect-stedenbouwkundige?

Daarover spreken Max Cramer, Johan Galjaard en Anton Groot tijdens de OVF lezing op 28 februari a.s. Daarmee geven ze een sneak preview van hun monografie over deze voormalige stadsarchitect van Amersfoort, die binnenkort verschijnt.

In Amersfoort kreeg Zuiderhoek met zijn werk veel waardering: “Amersfoort staat aan de top van de Europese stedenbouw”, zo schreef een vakgenoot uit Duitsland.

Doordat Zuiderhoeks werk vrijwel nergens rigide en dogmatisch is, blijken de door hem gekozen oplossingen nog steeds te voldoen of eenvoudig te veranderen. Veel landhuizen zijn aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd en ook een aantal kerkgebouwen is zodanig gewijzigd, dat zij weer voor de toekomst geschikt zijn. De flatwoningen aan De Ganskuijl te Amersfoort bleken goed te renoveren, met relatief eenvoudige ingrepen. Zij zullen opnieuw voldoen aan huidige, duurzame woonwensen, zeker in samenhang met een opnieuw vormgegeven buitenruimte.

De OVF-lezingen worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.

 

Joke Sickmann