De Eem als ruimtelijke entiteit. Architect Jan Poolen heeft op woensdag 21 februari j.l. een presentatie gegeven van zijn visie op het toekomstige bouwen langs de Eem. Bij zijn uitnodiging voor deze bijeenkomst schreef hij o.a. het volgende:

“het gebied rond de Eem is een van meest interessante plekken van Amersfoort. Ooit glorieerde hier de industrie, met grote industriële gebouwen langs de rivier. Ruim tien jaar geleden stond ik zelf aan de wieg van de transformatie van het Oliemolenkwartier. De ZEEP fabriek was de opmaat voor de organische ontwikkelingen in het Oliemolenkwartier. Rohm and Haas transformeerden we tot een interessante enclave met creatieve ondernemers en kunstenaars. Samen met de andere pioniers in het gebied hebben we er hard aan gewerkt en het gebied op de kaart gezet. We maakten ook een plan voor de langzame ontwikkeling van het gebied. Inmiddels is het gebied een belangrijke motor voor ontwikkelingen en een mooie mix van oud en nieuw en belangrijk voor de ontwikkeling van Amersfoort. De gebieden aan de Eem veranderen langzaam maar zorgen zij tegelijkertijd voor veel discussie. Een discussie die niet altijd wordt gevoed vanuit een positieve, maar juist vanuit een negatieve houding – over dat wat we niet willen.

De discussie over de Eem moet zeker gevoerd worden. (Tegenstanders van hoogbouw hebben eerder al een petitie op internet gezet. Als u het met die petitie eens bent (en nog niet eerder getekend hebt), kunt u de tegenstanders van hoogbouw steunen te kennen door ook deze  petitie te tekenen.)

Zie ook de videofilm over pionieren langs de Eem, die enkele jaren geleden is gepubliceerd.

Bij de toelichting op deze film is het volgende aangetekend:

Eeuwenlang was er langs rivier de Eem in Amersfoort veel industrie. De laatste vijf jaar zijn hier op een afstand van nog geen kilometer allerlei verschillende vormen van herontwikkeling terug te vinden. Frank Strolenberg, programmamanager van het Nationaal Programma Herbestemming (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) licht vijf verschillende herontwikkelingen toe, variërend van klassieke ontwikkelmethode tot experimentele financiering.

Opgemerkt moet wel worden, dat de industrie langs de Eem toch echt geen eeuwenlange geschiedenis heeft doorgemaakt . De eerste fabriek aan de Eem – de lucifersfabriek – (thans Warner Jenkinson aan het eind van de Kleine Koppel/Geldersestraat) – is in 1881 gebouwd.  Op de hierna volgende oude foto uit 1870 is er, behalve de molen (zonder wieken) geen fabriek te zien. Wel was er natuurlijk al veel levendigheid langs het water vanwege de beurtvaart, maar die bedrijvigheid speelde zich toch vooral af  tussen het Spijker en de Koppelpoort.

Dat het toen nog redelijk onbebouwd was, is ook goed te zien op de onderstaande kadasterkaart uit circa 1823-1832. (Een grotere weergave van deze kaart is als bijlage bijgevoegd). Het is vooral een interessante kaart, omdat sommige aantekeningen op deze kaart pas veel later zijn aangebracht door de heer Van der Neut, een serieuze onderzoeker uit pakweg halverwege de twintigste eeuw .

De heer Van der Neut werkte bij het kadaster, en we kunnen dus aannemen dat hij goed op de hoogte was en zijn notities behoorlijk correct zullen zijn.  Precies op de plaats van de Olymolen  komt in de toekomst het nieuwe gebouw (Blok 3 aan het Eemplein) te staan– zie foto bovenaan links – in deze nieuwsbrief.  Links van de Olymolen ligt het perceel “de Hand”, vervolgens het “Vierkantje”. Op de plaats van het Vierkantje stond vroeger het buitenhuis Eemzicht. De “zeepfabriek” was er dus nog niet.  Over “de Hand” kan nog opgemerkt worden, dat die naam is ontleend aan “de hand”, een wijzer die daar ter plaatse langs de waterkant stond. Die hand zal wel van hout zijn geweest. In de Amersfoortse resolutieboeken staat daarover aangetekend: (09-04-1666) “Resolutie om een pael met een hand te stellen buiten de Kleine Koppelpoort tegenover de Spijker van Timon Hz Roos.” Schippers die de haven binnenvoeren,  waren verplicht om als zij “de hand”passeerden om op die plek hun zeilen te strijken.  Klik hier.

Agenda: 

ZONDAG 26 FEBRUARI                                                OP DE WAGENWERKPLAATS

                                                                              IN DE CIRCUSSCHO0L 

Elke laatste zondag van de maand kun je ’s morgens om 10.00 uur samen zingen met mensen van alle leeftijden en van alle culturen. De dirigenten wisselen per keer. De liedjes zijn eenvoudig om te leren meestal in het nederlands soms ook in een andere taal. Nu dus op 26 februari. Het gaat om ontmoeten, verbinden en het plezier van samen zingen. Na afloop is er koffie en thee in de Verkeerstuin. Het is gratis toegankelijk en zelfs de koffie en thee worden je gastvrij aangeboden   

Holland Opera in de klas – zie de opname Openbare Basisschool de Magneet (Soesterkwartier)

WOENSDAG 1 MAART 

Fabskills cursus  (start) – om de woensdag vanaf 22 februari – 20:00 [Fablab – De War, Geldersestraat 6] www.dewar.nl

De WAR start dit voorjaar weer met een Fabskills cusus. In deze vijfdelige cursus leer je werken met alle machines in het Fablab, van de eerste stappen met de ontwerpprogramma’s tot en met het werken met de apparaten. Je maakt je eerste 3D print, je gebruikt de lasersnijder, de foliesnijder en de portaalfrees. Na vijf avonden heb je een goed begin gemaakt met het leren kennen van de machines en de software. De cursus start op woensdag 22 februari en zal om de woensdag plaatsvinden. Je krijgt opdrachten mee om in de tussenliggende week uit te voeren. De cursus is bedoeld voor toekomstige labmanagers (vrijwilligers in het Fablab) maar is ook toegankelijk voor mensen die het gewoon willen leren. Als je na de cursus labmanager wordt betaal je niets, en anders kost de cursus 250 euro.

DONDERDAG 2 MAART   –    REPAIRCAFE  + DRAADEIEREN – BIJ BOSSHARDT 13:30 – 15:30

Elke eerste donderdag van de maand zit het repairteam klaar om kapotte spullen te repareren.

In de workshop draadeieren gaan we decoratieve paaseieren maken.

Bonnie van Vugt Coordinator Bij Bosshardt Soesterkwartier
Noordewierweg 131
06-46612994
bonnie.van.vugt@legerdesheils.nl
www.facebook.com/bijbosshardtsoesterkwartier 

 

VRIJDAG 3 MAART –  OPENING NIEUWE TENTOONSTELLING WIJKMUSEUM 

Met de tentoonstelling ‘Geboorte/Kraamzorg’ gaat op vrijdag 3 maart om 16.00 uur in het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort een serie exposities over het thema ‘Gezondheidszorg, Toen en Nu’ officieel van start. Daarbij zijn in de Thema Kamer, achter de museumwoning, allerlei objecten rond de geboorte te zien. Op de bovenverdieping van de museumwoning is (met antiek aangeklede etalagepoppen) een kraamkamer ingericht. De ‘kraamvrouw’ ligt in het bed en de nieuwbakken baby ligt in de wieg ernaast. Ook aan de ‘kraamheer’ wordt aandacht besteed. Op de overloop staan een commode met toebehoren. Tijdens de opening worden beschuiten met (roze en blauwe) muisjes gepresenteerd. Omdat voor de baby nog geen naam is gekozen, kunnen bezoekers hiervoor suggesties doen. Voor de origineelste (meisjes- of jongens-)naam hebben de samenstellers van de expositie een leuke prijs in petto..De toegang is gratis. 

ZATERDAG 4 MAART 

De tentoonstelling in het wijkmuseum (zie hierboven) is iedere zaterdag te bezichtigen, van 11.00 tot 16.00 uur (vanaf 31 maart van 12.00-17.00 uur)

Holland Opera heeft een bijzondere en aangrijpende voorstelling in theater de Veerensmederij geprogrammeerd. Zangeres en harpiste Ekaterina Levental neemt het publiek mee naar ‘de weg’ die zij als tiener met haar familie aflegde op de vlucht vanuit de voormalige Sovjet-Unie. De onuitputtelijke veerkracht van een kind, vastberaden haar sprookje te vinden, vasthoudend aan haar verbeelding. Komt dat zien!