Attentie:  Vanaf maandag 23 juli t/m zondag 12 augustus zijn er op de Wagenwerkplaats geen Verkeerstuin-openstellingen op de woensdag & zondagmiddag. De Verkeerstuin is dan gesloten. Vanaf woensdag 15 augustus zijn we weer open Fijne Zomervakantie!

25 juli       12.00-16.00 uur Indonesië in het Wijkmuseum Soesterkwartier, expositie Herman Klaasen. Tevens een selectie uit de kunstverzameling van Gerard Mosterd. 

In de maanden juli en augustus is het wijkmuseum ook op woensdagen van 12.00 tot 16.00 uur gratis toegankelijk. Kinderen kunnen dan na een rondleiding vragen over de museumwoning beantwoorden en daarmee een sticker voor de jaarlijkse ZomerPretPas verdienen. Bij vijf stickers wordt dan een ‘hoofdprijs’ verdiend.

28 juli      11.00-16.00 uur Wijkmuseum (St. Bonifaciusstraat 61)

4 augustus 

Gerard Mosterd vertelt op 4 augustus 15.00 uur over Indië en Indonesië in het Wijkmuseum – Over zijn werk als danser, choreograaf en theaterproducent en zijn verzameling kunstvoorwerpen uit voormalig Nederlands-Indië in de Thema-kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 te Amersfoort. Aansluitend vertoont deze met name in Indonesië gevierde Nederlandse kunstenaar een filmregistratie van de door hem in Indonesië gemaakte dansvoorstelling ‘Een Javaanse l’Histoire du Soldat’. Deze voorstelling, met Wieteke van Dort als verteller, was vorig jaar in de Nederlandse theaters te zien. Gerard Mosterd werd in het Soesterkwartier geboren en heeft (via zijn moeder) Indische wortels. In het huidige Indonesië verricht hij inmiddels gedurende twee decennia pionierend werk in de podiumkunstenwereld.

De unieke collectie Javaanse en Balinese dansmaskers, houten en bronzen kunstobjecten maken deel uit van een expositie waarvoor ook Herman Klaasen materiaal beschikbaar stelde. Diens schilderijen en tekeningen dateren vooral uit de tijd dat deze (ook in Soesterkwartier geboren) Amersfoortse oud-tekenleraar als oorlogsvrijwilliger (OVW’er) tussen 1946 en 1950 op het eiland Java verbleef.

22 september          Over Burendag       

Het Soesterkwartier doet mee aan burendag. Doet u ook mee?                

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Vanaf eind juni 2018 kunnen de nieuwe activiteiten worden aangemeld en kan een financiële bijdrage voor de activiteit worden aangevraagd. www.burendag.nl

27 september t/m 6 oktober  Oproep indebuurt033

Week van de Ontmoeting

Erbij horen, gezien worden, in contact zijn met anderen, iedereen heeft er behoefte aan. Maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend. Doe mee, bedenk wat, geef u op:  https://www.indebuurt033.nl/weekvandeontmoeting

De Stadsbron stuurt van tijd tot tijd een nieuwsbrief rond met de laatste berichten. http://www.destadsbron.nl/nl/nieuwsbrief/id5b55860e51763

OOK IN DE STADSBRON: (Uw ervaringen kunnen helpen bij onderzoek van de Stadsbron)

De Stadsbron is op zoek naar ervaringen met WOB*-verzoeken bij de Gemeente Amersfoort. Heeft u documenten opgevraagd? Dan willen we graag weten of u ze gekregen heeft, hoe lang dat heeft geduurd, en als u ze niet heeft gekregen, op welke gronden is uw verzoek dan afgewezen? Stuur een mailtje naar redactie@stadsbron.nl

*Noot van de redactie: WOB is waarschijnlijk in dit geval Wet op Openbaarheid van Bestuur

Dit ontwerp voor een graffity van Soesterkwartierder Leon de Gier, viel niet in de prijzen, maar verdient hier zeker een ereplaats. Zie ook: www.customgraffiti.nl

 

 

PS Voor wie tijd en zin heeft om nog wat door te lezen 

Mijn Droom – bijdrage  de dato 18 mei 2006, Joke Sickmann

ALGEMEEN

Mijn droom – over 15 jaar is Amersfoort inderdaad aan het uitgroeien tot een centrale aantrekkelijke woonplaats in het midden van het land.

De bereikbaarheid is redelijk goed. Utrecht is de grootstad. Amersfoort is daarbij vergeleken maar een dorp – maar wat is het prettig en aangenaam om hier te wonen! Grootstedelijke problemen – waarvoor we een klein beetje vreesden –  krijgen op dat moment in dit Amersfoort nog maar weinig kans. Er is veel groen, zowel binnen als  buiten de stad.

De verschillende wijken zijn goed onderhouden. De slag van de binnenstedelijke vernieuwing is gestreden. Er zijn alleen maar winnaars. De contacten met het bestuur van de stad zijn pittig maar goed. Dit is natuurlijk ook te danken aan de kleinschaligheid hier in het Amersfoortse..

Een probleem is misschien nog wel dat het voor starters (in de ruime zin van het woord – noem maar op: jonge mensen. kwetsbare burgers, laaggeschoolden, nieuwkomers in Nederland) het gaandeweg steeds moeilijker wordt om in deze aantrekkelijk stad een plekje te verwerven (huren-banen). Het spanningsveld tussen universiteit-hbo-mbo is schrikbarend toegenomen. De uittocht van jongeren kondigt zich aan. De stad begin te vergrijzen. Daarover maken we ons zorgen. Gelukkig is daar in ieder geval nog de Wagenwerkplaats en dat gehele sprankelende culturele uitgebreide centrum van de stad.

DE WAGENWERKPLAATS EN HET SOESTERKWARTIER

Het wonder is geschied. De bewoners van de buurt hebben aan den lijve ondervonden dat inspanningen voor de eigen woonomgeving op lange termijn gaan lonen.

De wagenwerkplaats is aangewezen tot Rijksmonument. De bedrijven die zich in de loop der jaren hier hebben kunnen nestelen kunnen zich in de handen wrijven. Ze hebben er goed aan gedaan om zich hier te nestelen. Er is hier een bijzondere sfeer ontstaan, misschien ook wel, omdat de plannen die aanvankelijk alleen bedoeld waren voor tussentijdsgebruik van het gebied zo goed zijn dat het gebied begint te werken als een magneet. Geheel Amersfoort profiteert hiervan. Onderzoekers hebben inmiddels een valide meetinstrument onwikkeld, waardoor in euro’s uitgedrukt kan worden hoeveel geldelijk voordeel de hele stad heeft, dank zij het voorbestaand en hergebruik van dit industriële monument. Symbool daarvoor zijn ook de rolbanen. Een fantastisch voorstel van enkele bewoners uit het Soesterkwartier hebben er toe geleid dat alle vier [twee] de rolbanen weer in functie zijn. En wat voor een functie!  Als je om welke reden dan ook  Amersfoort bezoekt, moet je daar wel even daar langs gaan, om dat te zien.

Dit hang trouwens ook samen met de nog steeds groeiende behoefte in Nederland om  plek te bieden aan het mobiele erfgoed in Nederland. Nu iedereen thuis zijn virtuele werkplek heeft, en nauwelijks de deur meer uitkomt is het inzicht groeiende, dat, datgene wat nog over is behouden moet blijven. In Amersfoort is de know-how aanwezig om dat te kunnen realiseren. Het met de handen werken, leren sleutelen en technisch bezig zijn, maakt deel uit van onze cultuur. Die kennis en vaardigheden mogen niet verloren gaan!  Bovendien is intussen gebleken dat deelname aan de cultuur een relatief begrip is. Xynix Opera en Perron Expressie hebben in de afgelopen jaren aan dit nieuwe inzicht een belangrijke bijdrage geleverd.

In het Soesterkwartier is ook een wonder geschied. De gehele buurt wordt geroemd als een voorbeeld van wonen in de twintigste eeuw. Grote delen van de buurt staan onder curatele van Monumentenzorg.  De buurt is een belevenis voor bezoekers.

Er is een run op de kleine woningen in deze buurt. Door de nog steeds toenemende individualisering blijkt het wonen in zulke omgeving voor kunstenaars en alleengaanders zeer aantrekkelijk te zijn.

De bevolking is zeer trots op de buurt. Het stagneren van de binnenstedelijke vernieuwing heeft – dank zij de bereidheid van de coöperaties tot het regelmatig plegen van goed onderhoud – zijn geld opgeleverd. De huizen zijn zeer in waarde gestegen. Er is nu echter wel een werkgroep die nadenkt over oplossingen van het probleem dat de woonkosten voor ouderen door deze ontwikkelingen uit de pan gerezen zijn. En dan is er natuurlijk ook nog het  probleem van de starters.

Heeft u nog een droom? Ik plaats hem graag voor u – in deze warme zomer –