8, 9 en 10 juni   Robotproject aan de Eem, 13.00-17.00 uur. (In de tent
naast Schipbreuk)

9 juni          De Stadsbron op Golfbreker radio. Zaterdagochtend tussen
10.15 uur en 10.35 uur.

Arjan Klaver en Joke Sickmann worden geïnterviewd. Golfbreker Radio zendt 24
uur per dag via Ziggo kabelradio analoog uit op 87,5 MHz FM in Amersfoort,
Hoogland, Bunschoten, Leusden, Achterveld en Soest

9 juni        Eemplein Boekenfestijn, 10.00-17.00 uur

“Voor de eerste keer vindt het Eemplein Boekenfestijn in Amersfoort plaats,
georganiseerd door Winkeliersvereniging Eemplein en de Bibliotheek Eemland
in het Eemhuis. Er is een boekenmarkt, een boekenvrijmarkt voor kinderen ,
een kinderboekenbal en er wordt voorgelezen. Ook vindt de uitreiking plaats
van de gedichtenwedstrijd Parade der Poëten. Bezoekers kunnen snuffelen bij
de diverse kraampjes en zoeken naar net dat ene boek vinden waar ze al lang
naar zochten.

Er nemen Amersfoortse schrijvers deel aan de boekenmarkt en ze verkopen en
signeren hun werk. Nynke Geertsema, Gaston Dorren, Caroline Nelissen, Rob
Walrecht, Hanneke Kiel- de Raadt, Gijs van Valkenhoef, Arjeh Kalmann, Tais
Teng, Joshua van den Hooff. En ook de kinderboekenschrijvers Henk Hardeman,
Niki Bullinga, Betty Sluyzer en Karin Horst zijn aanwezig.”
9 juni        Wijkmuseum Soesterkwartier, 11.00-16.00 uur

Expositie
<https://www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl/nieuwe-tentoonstelling/>
GEVLEUGELDE STRIJD VOOR VRIJHEID EN VREDE

BINNENKORT IN HET WIJKMUSEUM: UIT HET LEVEN VAN HERMAN KLAASEN

<https://www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl/binnenkort-uit-het-leven-van-herma
n-klaasen
>
https://www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl/binnenkort-uit-het-leven-van-herman
-klaasen

Verslag bewonersavond Noordewierweg 1 juni

Tijdens een levendige, door de SP georganiseerde  bijeenkomst in de
Emmauskerk is afgelopen maandag besloten de actie voor een veiliger
Noordewierweg met volle kracht voort te zetten.

De reactie van wethouder Buijtelaar  op de inmiddels 560 handtekeningen –
meestal eentje per woning – (“het ligt aan het rijgedrag en er zijn toch
drempels in de straat”) werd hem niet in dank afgenomen. Het gevoel heerst ,
dat het gemeentebestuur het Soesterkwartier niet serieus neemt. Deze mening
werd onderbouwd met voorbeelden; regelmatig is in het verleden immers al
aangedrongen op maatregelen om de veiligheid van de diverse weggebruikers te
vergroten.

Er zijn tot heden ook enkele maatregelen getroffen, maar die helpen
onvoldoende. Een groot aantal problemen zijn op de avond besproken.

o   De drempels hebben nauwelijks een snelheidsverlagend effect.

o    De fietsstroken zijn erg smal en liggen niet beschermd en afgescheiden
van het autoverkeer.

o    Bij het in en uitparkeren op de weg moet ook gebruik worden gemaakt van
de fietsstrook, hetgeen onoverzichtelijke situaties tot gevolg heeft.

o    Voetgangers hebben – met name in het winkelgedeelte – last van op de
stoep rijden fietsers en scooters.

o    De kruising Noordewierweg / Isseltseveld is gevaarlijk, terwijl direct
om de hoek een basisschool gevestigd is.

o   Omdat alle scholen  in het noordelijk deel van de wijk liggen, werd door
bewoners ook de onveilige situatie bij het oversteken van de Noordewierweg
voor schoolgaande  kinderen benadrukt.

De in de krant vermelde bestuurlijke reactie van de wethouder viel dan ook
niet echt in goede aarde, temeer daar van controle en handhaving op het
rijgedrag nu nauwelijks sprake is.

De conclusie, dat een herinrichting van (een deel van) de straat dringend
gewenst is werd door alle aanwezigen breed gedeeld. Hierbij moeten  vanaf
het begin buurtbewoners worden betrokken. Daarnaast dringen bewoners ook aan
op maatregelen op korte termijn om de snelheid waarmee gereden wordt echt
omlaag te brengen naar 30 km en deze  bijv. met flitspalen te handhaven.

De SP-fractie heeft nog voor de zomervakantie een Ronde-bespreking in de
gemeenteraad aangevraagd om de nu getrokken conclusies voor de korte en
langere termijn met de andere partijen te bespreken.

Om de actie kracht bij te zetten zullen in de wijk zoveel mogelijk
raamposters worden verspreid en wordt doorgegaan met de handtekeningenactie.
Veel winkeliers zijn al benaderd en hebben een raamposter opgehangen. Met de
scholen wordt contact opgenomen. Zichtbaar moet worden, dat de buurt serieus
genomen wil worden en dat een veilige Noordewierweg dringend nodig is.
Mogelijk wordt  een ludieke straatactie georganiseerd.

Meer info: Bets Beltman, Dintelstraat 29,  betsbeltman@gmail.com
<mailto:betsbeltman@gmail.com> ; 06 34 199 366

Een merkwaardig promotiefilmpje over duurzame mobiliteit in Amersfoort

Duurzame Amersfoortse ondernemers in video

<http://info.citymarketingamersfoort.nl/acton/ct/23373/s-01ec-1806/Bct/q-005
e/l-0050:27/ct5_0/1?sid=TV2%3A8HzDtJn9e
>

Tijdens het Festival Duurzame Mobiliteit, dat op 31 mei in Amersfoort werd
georganiseerd, presenteerden Amersfoortse bedrijven die met duurzame
mobiliteit te maken hebben zich op de Oliemolenhof in De Nieuwe Stad. Over
dit evenement is een mooie video gemaakt. Hierin kunt u kennismaken met de
ondernemers, hun nieuwe technieken en de uitvoering ervan en zo de lokale
energie ervaren!

<http://info.citymarketingamersfoort.nl/acton/ct/23373/s-01ec-1806/Bct/q-005
e/l-0050:27/ct5_1/1?sid=TV2%3A8HzDtJn9e
> Bekijk de video

Bron: Nieuwsbrief Amersfoort Business
Beeldtaal nader bekeken

Het viel mij op dat zonder nadrukkelijke vermelding er ook tamelijk veel
beelden van de Wagenwerkplaats in deze film voorkomen. Tja, dat is ook
Amersfoort. Ongeveer welgeteld zijn er 115 beeldwisselingen in deze film te
zien. Snelle montage! 20 beelden zijn daarbij gebruikt, die opgenomen zijn
op  de Wagenwerkplaats. Moet kunnen, maar het stemt toch tot nadenken.
Bekijk eens de video.

Pro memorie

Enquète over Samenwerking burger en boeren Eemland.

<https://nl.surveymonkey.com/r/VTFYZBD>
https://nl.surveymonkey.com/r/VTFYZBD

Cultuurproject Wagenwerkplaats

Opgave/inlichtingen s.v.p. via het emailadres: Estrella Reyes Pinto

<mailto:e.reyespinto@gmail.come.reyespinto@gmail.com

Over nieuws in Amersfoort (en regio):   <http://www.destadsbron.nl>
www.destadsbron.nl

De website Groen in Amersfoort

Geen 3500 bomen kappen maar onmiddellijk kappen met de aanleg van de
Westelijke Ontsluiting. Dat is het eerste project van de Stichting Groen in
Amersfoort. De stichting is woensdag 6 juni 2018 opgericht en meteen live
gegaan met de website   <https://www.groeninamersfoort.nl/>
https://www.groeninamersfoort.nl/

<https://www.facebook.com/WijkquizSoesterkwartier/?ref=nf&hc_ref=ARTOwkxglCT
tHwiluYel3fGppe6-AcDWJek-YbEVL-4vMTf4jhsgA-fsRy_BiOthXW0
>
<https://www.facebook.com/WijkquizSoesterkwartier/?hc_ref=ARRxrXNDfaAy8lve9I
INHkX7i758WKD_W2Q9cdTLWCbbR-rLmDTw6D945Ea73D-G4Mc&fref=nf
>

Wijkquiz
Soesterkwartier 15 juni
Nog maar 5 van de 10 plekken beschikbaar. Heb je je nog niet opgegeven? Doe
dat dan snel. 15 juni is de volgende wijkquiz met een hele bijzondere
muziekronde, een ronde van de Lekstraat, een van de Dollardstraat,
natuurlijk met ook een aantal Soesterkwartier vragen, een doe ronde en nog
veel meer. Leuk als je erbij bent!

https://www.facebook.com/events/2084252261793196/

Wijkmuseum zoekt…

De Maand van de Geschiedenis, die in oktober wordt gehouden, heeft dit jaar
het thema ‘OPSTAND !’.

Het Wijkmuseum zal daaraan komend najaar een kleine expositie wijden.

Daarin staan de gebeurtenissen rond de spoorwegstaking, die vanaf  17
september 1944 het landelijke spoorwegverkeer gedurende enkele weken lam
legde, centraal..

In deze tentoonstelling zullen allerlei objecten (zoals tekeningen, foto’s,
dagboeken en/of allerlei andere materiële herinneringen) worden getoond.

Wie hiervoor (uiteraard tijdelijk) materiaal beschikbaar wil stellen kan
zich op zaterdagen (tussen 11.00 en 16.00 uur) bij het museum melden.

Belangstellenden kunnen ook telefoonnummer 033-4635661 of 06-2242275
bellen.  Zie www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl
<http://www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl>

Joke Sickmann