Dit keer veel nieuwtjes

Grote enquête over Samenwerking burgers en boeren in Eemland. Op 25
november is er in Eemnes een grote regionale bijeenkomst geweest waaraan 300
inwoners van Eemland en Amersfoort hebben deelgenomen. De initiatiefgroep
Eemland300 houdt nu een grote enquête. U wordt uitgenodigd om deze enquête
uit te printen, in te vullen en af te geven op het adres Merwedestraat 48.
Een mailtje kan natuurlijk ook,  <mailto:j.sickmann@planet.nl>
j.sickmann@planet.nl

Enqette

23 mei     Nieuws over de Birkt

In de gemeentelijke Stadsberichten van deze week stond dat de boerderij
Birkt 9 zal worden gesloopt. Hiermee zal de laatste boerderij op de Birkt –
(Amersfoortse gedeelte) de boerderij van Lam – thans industrieterrein Isselt
verdwijnen. Wat jammer nou toch. Hebben al die
nieuwkomers-ambtenaren-collegeleden die in de afgelopen twintig jaar van
buiten zijn gekomen dan niet in de gaten dat deze boerderij tot het erfgoed
van Soest en het Soesterkwartier behoort?

Heeft u nog herinneringen aan deze boerderij? Vroeger heette de boederij
Birktwijk. Ik wil graag de geschiedenis van dit erfgoed opschrijven, zodat
de boerderij niet vergeten wordt.
foto archief Eemland
25 mei     Nieuws over de Prodent

<http://www.denieuwestad.nl/officiele-bouwstart>
http://www.denieuwestad.nl/officiele-bouwstart

Nieuws over Kop van Isselt

Om de bouwplannen van Rovase op de Kop van Isselt tussen de Rova en de
Geldersestraat te kunnen realiseren is er afgelopen dinsdagavond in de
gemeenteraad gesproken over de Startnotitie van het betreffende nieuwe
bestemmingsplan. De bewonerscommissie van de wijk Jericho maakt zich er
zorgen over dat het geplande nieuwe gebouw aan de Eem met negen bouwlagen de
wijk Jericho zal gaan overschaduwen. Jericho voelt zich overvallen door dit
plan. De inspraakmogelijkheden zijn nihil. Wethouder Stegeman verklaarde dat
het nieuwe plan op basis van openbare inschrijving tot stand is gekomen: dat
heeft de kaders bepaald: participatie kan alleen binnen de kaders van die
inschrijving. Ook zei hij dat er voor de gehele Kop van Isselt naar
verwachting een soort Masterplan komt. Het plan van Rovase dient als eerste
aanzet voor dat Masterplan. Toch zijn veel raadsleden met de mensen van
Jericho wel eens dat ze veel te laat zijn geïnformeerd en onvoldoende op de
hoogte zijn gehouden.

Het oudste gedeelte van de Kleurstoffenfabriek Warner Jenkinson

Foto Fred Oosterhuis (2011)

De wethouder zei ook dat er met de historische en monumentale fabrieken en
de oude schoorsteen rekening wordt gehouden. Wie daarin geïnteresseerd is,
zie het uitgebreide stuk dat aan de gemeenteraad is gestuurd
https://amersfoort.notubiz.nl/document/6490376/2

27 mei     Nieuws over de Wagenwerkplaats

30 mei     Nieuws over nieuws – De Stadsbron

Op 30 mei wordt er in de Observant tussen 17.00 uur en 19.00 uur met enig
kabaal het startsignaal gegeven voor een nieuw internettijdschrift over
Amersfoort. Als we geluk hebben komt er die eerste keer ook een artikeltje
in te staan over de geschiedenis van pakhuis het Spijkertje. De aanleiding
is natuurlijk het plan voor nieuwbouw dat aan de stad is voorgelegd. Meer
weten? Kijk 30 mei ’s-avonds op de website van het Soesterkwartier.
https://www.soesterkwartier.info

<https://schipperbosch.nl/t-spijkertje>
https://schipperbosch.nl/t-spijkertje

2 juni       Oproep SchoonSoesterkwartier

Erger jij je ook zo aan al het zwerfafval in de wijk?

Op zaterdag 2 juni a.s. tussen 9:30 en 10:00 verzamelen we bij het
speelterrein naast het Anker in de Dollardstraat. We prikken tot 12:00.

Er zijn prikkers en handschoenen, neem je kinderen mee!

Om 9.30 uur staat de koffie en limonade klaar!

Schoon Soesterkwartier (Claudine en Roos)

4 juni        Noordewierweg geen racebaan!

De SP Amersfoort heeft het voortouw genomen om een enquête te houden over
de Noordewierweg. Het is vaak te gevaarlijk: scooters en auto’s rijden er te
hard en halen rakelings fietsers in. En dit terwijl op deze straat veel
kinderen moeten oversteken om naar school te gaan. Het wordt tijd dat hier
iets aan verandert.

Op de enquête zijn veel reacties binnengekomen.

Gemeente doe er wat aan! Op 4 juni houdt de SP Amersfoort een bijeenkomst
over dit onderwerp in de Emmauskerk aan de Noordewiercomweg. Inloop vanaf
19.30 uur. Begin van de bespreking 20.00 uur. U kunt eventueel contact
opnemen met Bets Beltman,  <mailto:betsbeltman@gmail.com>
betsbeltman@gmail.com

Ook een ritje maken met Buurautoplus in het Soesterkwartier?

Meer informatie, zie  <http://www.buurautoplus.nlwww.buurautoplus.nl

Bel op werkdagen tussen 13 en 16 uur naar  <http://indebuurt033.nl/>
indebuurt033 op 033-476 38 30

 

Joke Sickmann