Over het voormalige kamp aan de
Zonnebloemstraat in het Soesterkwartier

Een kijkje in onbekend krijgsgevangenenkamp in het Soesterkwartier
Op dit moment maakt Archief Eemland opnames van de restauratie en
digitalisering van het Amersfoorts oorlogsarchief van Adriana Nefkens. In de
Tweede Wereldoorlog was zij Rode Kruishelpster in het vrijwel onbekende
krijgsgevangenenkamp in de Zonnebloemstraat gelegen in het Soesterkwartier.
Dit kamp werd in september 1943 verplaatst naar de Waterloo Kazerne – nu
Bernardkazerne. Zie meer:

http://www.archiefeemland.nl/actueel/nieuws/2018/oorlogsarchief-rode-kruish
elpster-adriana-nefkens-gedigitaliseerd/

4 mei  19.00 u. Dodenherdenking in het Soesterkwartier

Emmaüskerk  vervolgens stille tocht naar het Joodse kerkhof. Als u wilt
kunt u na afloop de film “Ondergronds in het Soesterkwartier” in de
Emmaüskerk bekijken.

Zie de leader: https://vimeo.com/86178189

5 mei 11.00-16.00 uur

‘Gevleugelde’schilderijen in Wijkmuseum Soesterkwartier

Dat is het onderwerp van de expositie die tot eind juni in het Wijkmuseum
Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort te zien is.   Zij
omvat een combinatie van schilderkunst en voorwerpen uit (en vlak na) de
Tweede Wereldoorlog. Belangstellenden kunnen hiervoor iedere zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur (gratis) terecht.

Wie de expositie op andere tijdstippen wil bezoeken kan voorzitter Gezina
Tuinstra bellen. (Telefoonnummers: zie onder)

Wijkmuseum zoekt  objecten over spoorstaking ’44 (plm. september/oktober)

De Maand van de Geschiedenis, die in oktober wordt gehouden, heeft dit jaar
het thema ‘OPSTAND !’.

Het Wijkmuseum Soesterkwartier zal daaraan komend najaar een kleine
expositie wijden.

Daarin staan de gebeurtenissen rond de spoorwegstaking, die vanaf  17
september 1944 het landelijke spoorwegverkeer gedurende enkele weken lam
legde, centraal..

In deze tentoonstelling zullen allerlei objecten (zoals tekeningen, foto’s,
dagboeken en/of allerlei andere materiële herinneringen) worden getoond.

Wie hiervoor (uiteraard tijdelijk) materiaal beschikbaar wil stellen kan
zich op zaterdagen (tussen 11.00 en 16.00 uur) bij het museum melden.

Belangstellenden kunnen ook telefoonnummer 033-4635661

of 06-2242275  bellen.

5 mei        13.00 uur  De War [Binnentuin]

Workshop lampen maken – zaterdag 5 mei, 13:00

Geef je op bij  <mailto:diana@dewar.nldiana@dewar.nl
<http://www.dewar.nlwww.dewar.nl

5 mei        Kinderbevrijdingsfestival Speeltuin Rivierenbuurt

Er worden ook nog
vrijwilligers gezocht.

Zie meer:   <http://www.speeltuinrivierenwijk>
http://www.speeltuinrivierenwijk