NIEUWSBRIEF AMERSFOORT WEST –

TUSSEN SPOOR EN EEM (125)

 Helaas heeft u door omstandigheden gedurende enkele weken geen nieuwsbrief ontvangen. We gaan nu verder met frisse moed. Deze nieuwsbrief staat de eerstkomende 14 dagen  wel in het teken der verkiezingen. 

woensdag 7 maart                                          https://amersfoortkiest.nl/sp-gemeente-is-stevige-tegenstander/#comment-203

Zie mijn commentaar op een aantal ingezonden stukken van “groene” partijen op de website van Amersfoort kiest.  Ik heb daar expres een quote uit ”De internationale”weergegeven . Dit is mijn antwoord omdat ik het niet elegant vind om onderling te gaan kissebissen – zo gaan we hier niet met elkaar om in Amersfoort. Dat is niet my way.

Verder vind ik het verschrikkelijk dat de meeste Amersfoortse politieke partijen afgelopen dinsdagavond in de gemeenteraad  op geen enkele manier gehoor gaven aan mijn oproep om de Erdal-fabriek niet aan te tasten.

Hierna wordt mijn oproep nog eens voor u herhaald: 

dinsdag 6 maart                                                    Dringende oproep aan de gemeenteraad van Amersfoort – aantekening bij actualisatie ambitiedocument (DINSDAG 6 MAART 2018, RAADSVERGADERING

Geachte lid van de gemeenteraad,

Sinds 2003 heb ik mij, met wisselend succes  en samen met vele andere burgers ingezet voor het behoud van Industrieel Erfgoed in Amersfoort.

Een van de meest kenmerkende gebouwen van Industrieel Erfgoed  in onze stad is het Erdal-Prodent Complex, dat in 1936 is geopend.  De nationaal en internationaal bekende architect Warners zette aan de Brabantsestraat een heldere trend voor het nieuwe industriegebied van Amersfoort. Een voorbeeld voor het nieuwe bouwen van die tijd. Een ontwikkeling waar wij in Nederland nog steeds trots op zijn.

Het Amersfoortse College herkende het gebaar en besloot in 2009 de Erdal Prodentfabriek te gaan plaatsen op de Gemeentelijke Monumentenlijst. Daarna is er iets met die aanwijzing mis gegaan.

Vriendelijk verzoek ik u bij de behandeling van het ambitiedocument Nieuwe Stad, tijdens de Raadsvergadering van 6 maart 2018, er op attent te zijn bij het vaststellen van ambitiedocument op Blz. 5 Toevoeging bij uitgangspunt 3: “Waar sprake is van monumentaal of cultuurhistorisch waardevol gebouw of complex geschiedt de toevoeging met respect voor/ in dialoog met het cultureel erfgoed”, een zodanige nauwlettende garantie in te bouwen, dat inderdaad alleen in de geest van de regel gehandeld zal worden. Beter is het nog om vast te leggen dat het gebouw ter plaatse geen toevoeging verdient.

Dank u bij voorbaat voor uw medewerking en uw zorg om het Amersfoortse Erfgoed te behouden.

Met vriendelijke groet, Joke Sickmann

Een motie om aan deze oproep gehoor te geven werd door de Amersfoortse Gemeenteraad afgestemd. WAT VINDT U DAAR NU VAN? 

Wilt u nog eens afluisteren wat onze politieke partijen van de Eemoevers vinden? Zie https://amersfoortkiest.nl/?s=debat 

donderdag   8 maart   

vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart klussen NEDERLAND DOET – doet u ook mee?  – graag – u kunt kiezen uit de lijst

http://www.soesterkwartier.info/nl-doet-doet-het-weer-9-en-10-maart-in-het-sk

A.s. MAANDAG AVOND  12 MAART Emmauskerk 19.30 FIETSEN MET PLEZIER OVER DE NOORDEWIER!

LATEN WE HIER NU EINDELIJK EENS WAT AAN GAAN DOEN!!!!!! 

Onder dit motto organiseert de SP in Amersfoort een bijeenkomst voor iedereen die zich nog steeds zorgen maakt over de onveilige situatie op de Noordewierweg,  met name voor fietsers.

Ook al zijn er verbeteringen aangebracht –  een extra zebrapad bij de AH-winkel – veel mensen ervaren de Noordewierweg  als onveilig.  Veel  fietsers klagen over te hard rijdende auto’s  en scheurende scooters.  Schoolgaande kinderen en veel ouderen durven, ook op het zebrapad, niet over te steken….

Verdergaande maatregelen zijn hard nodig!

De verkiezingen komen eraan.  Wij willen dat de nieuwe gemeenteraad zich hard gaat maken voor een voor alle verkeersdeelnemers veilige Noordewierweg.  Welke maatregelen nodi g zijn en hoe we deze willen realiseren willen we a.s. maandag met u bespreken.

Deze uitnodiging is bedoeld voor iedereen die met ons mee wil denken en mee wil werken aan een leefbare wijk, waar iedereen met plezier kan fietsen over de Noordewier!

Gezamenlijke actie helpt!

Kom dus op maandag 12 maart naar de bijeenkomst in de Emmaüskerk ;  inloop vanaf 19.30 uur. Een kop koffie of thee staat voor u klaar, we starten om 20.00 uur.

En mocht u a.s. maandag echt niet kunnen:  neem svp contact op!

Marijke Jongerman,

Mieke Kruijt

en  Bets Beltman .

Contactadres: Bets Beltman,  Dintelstraat 29, 06-34 199 366  mail: betsbeltman@gmail.com

Wagenwerkplaats‏ @wagenwerkplaats

Meer

Jaaaa! Het leukste weet-wat-je-eet festival voor kinderen Wat, is dat patat? komt er weer aan! Op Tweede Paasdag op de Wagenwerkplaats. Volg dit event om niets te missen:http://bit.ly/2oW8NW2 

Joke Sickmann

Amendement 2018-036A SP Laat monumenten en cultureel erfgoed met rust is verworpen met 12 stemmen voor en 24 stemmen tegen.

voor: CDA, SP, Actief, BPA, Amersfoort2014

tegen: D66, ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks, Groep el-Messaoudi