Vrijdag 1 september

HET GROENE SPOOR bestaat VANDAAG 10 jaar –
Loop je mee?

VAN HARTE GEFELICITEERD!!!!!

Mede dank zij de inzet van het groene spoor is de belangstelling voor het
bijzondere gebied tussen Eem en het bos Birkhoven in de afgelopen jaren
steeds meer gegroeid.

Loop daarom mee in de feestelijke optocht – start 16.00 uur – vanaf
Zandfoort aan de Eem langs het groene spoor naar de Wagenwerkplaats. Om
16.30 proosten we daar samen in de Wachtkamers recht tegenover de ingang van
de Rijtuigenloods.

Tot dan! http://www.hetgroenespoor.nl

De werkgroep “Het Groene Spoor” is opgericht in 2007. Het doel is om een
groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort
(vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven. Het groene spoor wil
daarbij gebruik te maken van de open terreinen (tijdelijk of definitief) die
gelegen zijn aan de noordzijde van de spoorlijnen (het centraal station
Amersfoort en het rangeerterrein). Beoogd wordt de omwonenden, zowel
bewoners als bedrijven, deel te laten nemen in de aanleg en het beheer van
de delen van Het Groene Spoor. Daartoe dienen per deelgebied belanghebbenden
groepen te worden georganiseerd. Deze belanghebbenden krijgen een
afvaardiging in de werkgroep Het Groene Spoor.

Zondag 3 september           Zondag Trots Markt op de Wagenwerkplaats

De Trots markt is een markt waar mensen staan die passie hebben voor wat ze
aanbieden. Niet strikt Bio of fair-triade maar wel duurzaam en met een mooi
verhaal. Een zeer breed assortiment van droge worst tot hippe badkleding en
van verse honing tot moderne woning inrichting. Op Trots koop je niet alleen
een stuk kaas maar je beleeft het ook, de bevlogenheid van de standhouders
is de ruggengraat van Trots en daarnaast telt de sfeer van de locatie ook
voor een groot deel mee.

http://wagenwerkplaats.eu/twee-bijzondere-markten-op-

zondag-september http://www.noordwijkminimarathon.nl

De verkeerstuin is dan open van 14.00-16.00 uur

Dinsdag 5 september          Is er voor wat de Soesterwijkmolen betreft een
belangrijke bijeenkomst in het Stadhuis 19.00 uur tot 20.00 uur.

In 2030 wil Amersfoort een CO2-neutrale stad zijn (doelstelling
Klimaatkadernota 2017). Die ambitie gaat hand in hand met het benutten van
duurzame energie en het terugbrengen van fossiele brandstoffen. De ambitie
leeft in de stad. Initiatiefnemers melden zich met plannen voor windmolens.
Huidige bestemmingsplannen bieden echter geen ruimte voor deze initiatieven.
Op 13 oktober 2015 heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld voor
het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek energielandschappen. De
gemeente heeft de planologische haalbaarheid voor drie concrete locaties
voor windmolens onderzocht. Ook zijn de mogelijkheden en voorwaarden voor
inpassing van toekomstige initiatieven in beeld gebracht. Van de raadsleden
wordt gevraagd Zijn mening te geven over het raadsvoorstel en zich voor te
bereiden op besluitvorming over de beslispunten.

Als je dit belangrijk vind, kom naar de ronde. Verzamelen bij de deur van
het Stadhuis om 18.45 uur.

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST

Joke Sickmann