DSC_063713 juli 2016, 19.30 hield de Gemeente Amersfoort, project Sociale Basis Infrastructuur een presentatie in de Nieuwe Sleutel. Reden de aanstelling en toekenning subsidie aan de nieuwe “Wijk Coördinatoren” samengesteld uit de ondernemingen Welzin; MEE en B & A, te noemen #IndeBuurt.

Dit nieuwe consortium gaat in alle wijken, de organisatie en middelen /financiën regelen m.b.t. tot Zorg en Welzijn.  7 partijen hadden gesolliciteerd en in een eerder stadium, hebben inwoners van Amersfoort, middels een soort talentenshow, 5 aanbieders aan de tand gevoeld.

Het daaruit voortvloeiend advies aan de gemeente werd niet als zodanig gehonoreerd, gezien de Juridische afwegingen in de sollicitatieprocedure. Het College zou onze adviezen, mee wegen in de eind beslissing.

DSC_0634Op 5 juli werd al een benoeming via een Collegebesluit gedaan, aan Ravelijn; Stadring51 en Sovee. Echter door een vormfout in de puntentelling, is dit weer teniet gedaan. Een nieuw besluit viel ten gunste van Welzijn; B & A en MEE.

Kritische vragen werden er door diverse mensen gesteld. Zo waren er opmerkingen over de wijze van Lobby’n van een zorgaanbieder. Of een waarschuwing over de gevoerde werkwijze. Daarnaast de teleurstelling over het feit dat de adviesronde van de inwoners, niet is gewogen.

In de Nieuwe Sleutel volgde een kennismaking en presentatie aan de circa 50 aanwezigen. Een fotopresentatie is hier bijgevoegd.

CSC_0659De 3 samengevoegde partijen gaven een kleine presentatie, over hoe zij dachten de komende periode aan de slag te gaan.

Dat een en ander een geschiedenis had werd enigszins duidelijk bij de pauze, waar een aantal bezoekers, huiswaarts keerde.

Na de pauze was er mogelijkheid tot een eigen inbreng en vragen/opmerkingen.

Joke van Burgstede, meende, gezien de opmerkingen, dat nu achterom kijken niet meer relevant was. Het feit blijft dat de nieuwe organisatie zal moeten beseffen dat er in sommige wijken, hard is gewerkt aan initiatieven, buurtnetwerken en organisatievormen. Het opnieuw uitvinden van het wiel, zal niet nodig zijn.

De komende tijd zal de nieuwe coördinerende partij, wat betreft het Soesterkwartier te maken krijgen met de gevestigde orde, zoals Duurzaam SK met al zijn netwerken. Samenwerkplaats, Werkplaats SK; Stichting Amersfoort WESt en andere partijen.

DSC_0657Aan de orde zal zeker zijn, datgene wat in de presentatie was te zien, tot vele gesprekken zal leiden.

Verslag Karel van Rooy

Fotoreportage.