Soesterkwartier/ Wagenwerkplaats 15 juni 2017.Het spoorgevoel heerst bij de opening van het nieuwe opleidingscentrum “Railcentrum”. Het grote terrein met de vele werkplaatsen en mede door de inzet van onze eigen “Iron Lady” Joke Sickmann, letterlijk uit de as is herrezen. In 2007 voor een groot gedeelte toegewezen als Rijksmonument. Het hernieuwde gebruik van de loodsen die van oudsher door Soesterkwartierders werden bemenst, zijn inmiddels een aantrekkelijke locatie geworden.Het reeds bestaande opleidingscentrum vlak bij de hoofdingang, heeft er na vandaag een modern nieuw gebouw bij.

Vandaag 15 juni 2017 is om 15.30 de officiële opening verricht door de Staatssecretaris. De hele middag was het gebouw opengesteld voor belangstellenden, waren er workshops. Een komen en gaan van “spoor”gerelateerde bezoekers.

En zoals Pier Eringa, de  president-directeur van ProRail  in een kort gesprek met deze verslaggever vermeldde: “Amersfoort wordt weer “spoorstad”. Mede door de vele opleidingen die hier gegeven worden, is het een aantrekkelijke plek voor verdere ondernemers. Goed voor de werkgelegenheid. Ook Uw Burgemeester is zich bewust van de “nieuwe “Spoorstad.”

Bezoekers kregen buiten dan ook een rondleiding over de Wagenwerkplaats, eindigend op de “railtranssportbrug” die wij alle kennen. Historisch vergelijkbaar.

 

Railcenter laat de spoortraditie van de Wagenwerkplaats in Amersfoort voortleven. Dit terrein dat bijna 100 jaar lang dienst deed als industrieel spoorcomplex vormt nu wederom een bruisende plek waar (toekomstige) spoorprofessionals samen komen.

Bij Railcenter enthousiasmeren en inspireren zij elkaar over de vooruitgang, de verbinding en de verwondering die het Nederlandse spoor biedt en brengt. Met als doel het bijdragen aan het veilig en op tijd vervoeren van reizigers en goederen.

Vakmensen komen hier voor het volgen van een opleiding, kennisuitwisseling, dagen elkaar uit, doen ontdekkingen, testen samen, delen hun passie, sparren, leren en scherpen zich aan elkaar.

Ook bieden wij de railsector een podium waar zij kunnen laten zien waar ze voor staan en wat ze waard zijn.

Met en voor wie
Railcenter werkt nauw samen met partners als infrabeheerders, ingenieursbureaus, spooraannemers, leveranciers, onderzoek- en kennisinstituten, overheden en andere stakeholders.

We werken met en voor elkaar. We hebben elkaar nodig om te werken aan een beter en veiliger spoor.

Onze aanpak
Wie in de spoorsector werkt, weet dat het een dynamisch speelveld is. Maar weet de buitenwereld dat ook? Kennen de werknemers van de toekomst de uitdagingen die er liggen? Hebben ze enig idee van de loopbaanmogelijkheden die er zijn? En wat te denken van politici en overheden? Hoe blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van rail?

En van onderzoeks- en kennisinstituten wil je graag dat ze je weten te vinden, want hun kennis en kunde helpen de sector verder.

Railcenter wil dit inzichtelijk maken en dat doen wij aan de hand van vier speerpunten:

vakmanschapsontwikkeling, testen en simuleren, ontmoeten en inspireren en promotie.

www.railcenter.nl

Een aantal opleidingen vormen samen een leertraject.

Bij het vakgebied Energievoorziening zijn de volgende leertrajecten beschikbaar:

Bij het vakgebied Treinbeveiliging is het volgende leertraject beschikbaar:

examens in deze opleidingen.

Verslag Karel van Rooy.

Foto Impressie.

bron o.a. Railcentrum.