p1Mensen die al jaren werkloos thuis zitten, kunnen sinds kort aankloppen bij de Blauwe Paraplu. Ze krijgen de kans een eigen bedrijf op te bouwen met behoud van uitkering.

Als de ondernemers winst gaan maken, komt dat op hun eigen rekening en krijgen ze minder bijstand. Op den duur kan dat er toe leiden, dat iemand geen bijstand meer nodig heeft. De ondernemers van de Blauwe Paraplu krijgen werkruimte en begeleiding van StadsLAB033. Elke week is overleg met de leden van de coöperatie.

Mensen met een bijstandsuitkering hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt heeft net zo goed een afstand tot deze mensen.

Alternatief
De Blauwe Paraplu is een alternatief voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Daarmee behouden startende ondernemers ook (tijdelijk) hun bijstand, maar dat besluit kent strengere regels. De Blauwe Paraplu geeft bijstandsgerechtigde ondernemers meer tijd in vrijheid hun bedrijf op te zetten.

Paul Hansum (44) is bestuurslid van de Blauwe Paraplu en oprichter van evenementenbureau Beleef de Nieuwe Stad. Hij geeft rondleidingen en organiseert events in en rond De Nieuwe Stad in Amersfoort. Hansum zat vier jaar werkloos thuis. ,,Mijn sociale netwerk werd steeds kleiner. Ik raakte vrienden kwijt en had het idee dat ik er niet toe deed.”

Mijn sociale netwerk werd steeds kleiner. Ik raakte vrienden kwijt en had het idee dat ik er niet toe deed.

Persoonlijke ontwikkeling
De Blauwe Paraplu bracht daar verandering in. Hansum is samen met zijn compagnon Seta Akalus bezig om zijn bedrijf verder te ontwikkelen. ,,Dat is goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik leer bijvoorbeeld beter omgaan met computers en ben aan het overleggen en onderhandelen.”
Afstand

LeefbaarsteGebouw-5Diet Grosheide van StadsLAB033 helpt kersverse ondernemers zoals Hansum op weg.Volgens Grosheide is het project de uitgelezen mogelijkheid om werkgelegenheid te creëren. ,,Mensen met een bijstandsuitkering hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt heeft net zo goed een afstand tot deze mensen. Daarom moeten ze zelf iets bedenken om aan het werk te komen.”

Handvol aanmeldingen
De officiële lancering van de Blauwe Paraplu is op 30 juni. Een handvol nieuwe ondernemers heeft zich al aangemeld. Een filmmaker/websitebouwer, een boekhouder, een ict-er.
Ook Hansum is er bij, met zijn zakenpartner. Hij is blij met zijn nieuwe kans. ,,Ik hoef niet meer thuis op de bank te zitten.”

Bron AD, 10/6

red.kvr