In 2007 werd onder de vlag van Duurzaam Soesterkwartier, de werkgroep “het Groene Spoor” opgericht. Enthousiaste mensen met een voorliefde voor alles wat bloeit en groeit, dan wel zich voortbeweegt, onder/ boven de grond en in de lucht.

De jaren tussenliggend zijn ingevuld met vele projecten. Met ondermeer de “stadsboeren”de moestuinbakken, een 1e maal verplaatst door de bouw van het DLC restaurant. Een 2e maal verhuisd vanaf de Lasloods naar de Wagenspeelplaats. Langs de Piet Mondriaanlaan kennen we inmiddels de Natuurspeelplaats en de “rust”plekken. De ingezaaide bollen en natuurlijk de Smiley op de geluidswal.

Aan de andere zijde van de  wagenwerkplaats, volgde de natuur zijn eigen weg. Bomen en struiken groeiden, een bijenkast werd geplaatst en er ontstond een wandelgebied, wat ook de folder van het Groene Spoor als uitstraling gaf. Van Eem tot Dierentuin. De brem groeit weelderig en de vele bramenstruiken zorgen altijd voor veel plukkers. De zonnebloemroute komt er aan en voor het “Operagebouw en Centraleplein zijn rijen met bloembollen gepoot. Dit alles komt ten goede aan het Soesterkwartier een uniek stuk natuur, ontstaan uit de kracht van vele handen en de natuur zelf.

In de schrale en verzuurde grond, is het goed toeven voor de inmiddels “beschermde”wilde Bij, en ook de hommel vindt zijn broedplaats op dit stukje natuur. ( de Wilde Bij en Hommel nestelen in de grond). Het aantal zwerfkatten aldaar bedraagt zo,n 23 stuks, die jaren geleden zijn “geholpen”en zich niet meer voortplanten. De aanwezigheid van de kittens scheelt overigens een hoop veldmuizen.

Wat de vele enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, bezig om een belangrijke “groengordel” te creëren niet konden voorkomen ! is dat een groep “anders denkende”  zich hiervan niet bewust zijn. De overlast, schade aan gebouwen en faciliteiten, is middels heel veel camera werk controleerbaar. Het unieke stuk natuur aan de achterzijde aan zijn lot achterlatend.  En laten we wel wezen, buiten de “groengordel” aan de Dollardstraat, is er nauwelijks “groen”in de wijk.

Het door NS in bruikleen gegeven terrein als aangewezen “Stadsplatteland” is nu meer een Stadsvuilnisbak. Ondanks dat elke dag de parkeerplaatsen worden ontdaan van “lege”plastic hersluitbare zakjes en geestverruimende flesjes gas. De wilde bijen en hommels zitten vast in hun stuk gereden onderkomens, door het gemotoriseerde verkeer wat de bodem kapot rijdt. Het eerder aanwezige wandelpad, is nu door autoverkeer volkomen vernield. En ach, mocht het niet genoeg zijn, steek je gewoon de geluidswal in brand, waardoor een serieuze bedreiging voor de achterliggende bewoners ontstond. Daarmee ook de bescherming van de wilde katten deels te hebben vernietigd.

Gelukkig is voorkomen dat, de in brand gestoken geluidswal er niet overheen is geslagen naar de “bewoonde”wereld, die daar op 10 tallen meters achter ligt.

Nieuw is het niet, aangezien er al anderhalf jaar getracht wordt NS en gebruikers, hier iets aan te laten doen.

De Duurzaamheidsvisie, gepresenteerd 11 maart 2015 laat aan verbeelding van de “groene”zone , niets te wensen over, echter de realiteit is een heel andere geworden.

Verslag Karel van Rooy.