Soesterkwartier 14 juni 2017. Dat de tuin van de Plataan in de belangstelling stond, wisten we al en dat de lokale basisscholen, er regelmatig vertoeven. Diverse “groen” en beplanting zijn geadopteerd. Het is dan ook niet vreemd dat tijdens de Nationale Buiten Speeldag het een en ander wordt geregeld voor de bewoners.

In de ochtend is het dan ook een wat bijzondere optocht die vanaf de Kubus ( Noordewierweg) richting Plataan loopt. Klas 8 B gaat op weg. Tot zover niets bijzonders. Alleen de attributen die ze mee dragen, roepen vragen op. Klas 8 B sleep een arsenaal aan spelmateriaal mee. Sjoelbakken; Pionnen; planken; borden met foto’s; blikken; “de Spiraal” en zakken vol los materiaal.

Bij de Plataan in de tuin wordt het duidelijk. In now time wordt er een parkoers uitgezet voor de oudere bewoners. De van te voren uitgeprinte deelnemers formulieren en activiteiten liggen klaar.En terwijl er druk gebouwd wordt, zitten de “senioren”sportmensen al aan de tafels te wachten.

Klas 8 B van de Kubus, maakt diverse “oud” Hollandse spellen. Sjoelen op twee bakken; Het al oude blikjes werpen; Koekhappen; het rollator circuit met moeilijkheid’s factoren: borden met “oude”favoriete zangers kunnen met een bal worden omgegooid; En het behendigheidsspel “de Spiraal”; Elders wordt het “ringwerpen” ingegooid; Dat de uitgezette baan voor de “zaklopers” , naar later bleek, wat te ingewikkeld was voor de deelnemers.

Een voor een. werden de “oudere”deelnemers door de schooljeugd rond gereden in hun rolstoel, of ondersteund bij het lopen. Bij elke activiteit meerdere leerlingen die assisteerden. En bij een enkele activiteit het even voordoen, omdat men vergeten was hoe het moest. Goed merkbaar dat deze klas, de fragiliteit van de deelnemende ouderen serieus nam en 1 op 1 voor ze zorgden.

Het koekhappen werd wat problematisch, soms te hoog dan weer te laag . Of de leerlingen ook een controle deden of er geen hapklare prothese in de ontbijtkoek achterbleef, is niet vermeld.  Maar geeft wel aan tegen welke “dagelijkse” probleempjes de jeugd kon aanlopen.

De tuin van de Plataan is een ware oase geworden, met zijn waterloop en beplanting/bloemen. De moestuin kreeg ook deze keer veel aandacht en onder toeziende ogen werden er diverse struiken aardappels gerooid.

Na een uurtje op het parkoers actief te zijn geweest, was daar de tafel met koffie , thee en limonade. En verdient.

Kubus; groep 8 B, bedankt voor de inzet en ingetogen wijze van behulpzaamheid bij deze Nationale Buiten speeldag. De senioren bewoners hebben zichtbaar genoten van deze “oud Hollandse”spellen.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

Foto impressie klik hier.