Er is meer dan een half miljoen euro beschikbaar om de gevolgen van de sluiting van wijkcentra voor gebruikersgroepen te verzachten. Sommige bewonersgroepen, verenigingen en organisaties die vroeger ruimte in wijkcentra huurden, komen door de sluiting daarvan voor hogere huurlasten te staan. Als deze groepen elders ruimte willen huren, kunnen ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Om deze huurders tegemoet te komen heeft de gemeente een overgangsregeling ingesteld.
Een deel van de bewonersgroepen maakten voorheen voor hun activiteiten gratis of tegen een laag maatschappelijk tarief gebruik van ruimte in een wijkcentrum. Deze huurders moeten in de nieuwe situatie huur gaan betalen of een hogere huur betalen. Enerzijds doordat er een maatschappelijke overname van een wijkcentrum plaatsvindt en de exploitatie onder nieuw beheer een ander huurtarief nodig maakt. Anderzijds doordat huurders vanwege de sluiting van een wijkcentrum een andere ruimte moeten zoeken. Ook dan moet vaak een hoger huurtarief worden betaald. Deze niet-commerciële huurders kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de huurlasten. De overgangsregeling per gebruiker duurt maximaal drie jaar en wordt in die tijd afgebouwd: 1e jaar 75 procent; 2e jaar 50 procent; 3e jaar 25 procent. De regeling gaat in op 1 januari 2013 en vervalt op 1 januari 2017. Daarna moeten de groepen de huur zelf betalen. Bij de bezuiniging op het beheer en de exploitatie van de wijkcentra was al rekening gehouden dat door de verhuizing van welzijnsactiviteiten de huurkosten voor de uitvoerders zouden stijgen. In totaal was er 380.000 euro opzij gelegd voor de uitvoering van de regeling. De gemeenteraad bepaalde in de gemeentebegroting van 2013-2016 nog een extra budget van 175.000 euro voor de overgangsregeling die drie jaar gaat duren. Op de website van de gemeente

www.amersfoort.nl/ontmoetingindewijk

vinden huurders meer informatie onder ‘Haalbaarheidsonderzoeken, de overgangsregeling ‘Tegemoetkoming huurkosten welzijnsactiviteiten”.

Bron: Stad Amersfoort