Geachte wijkbewoner,
Ik ben consulent van MEE en heb de taak om te kijken of bewoners in het Soesterkwartier, bekend zijn met de ondersteuning welke MEE kan bieden aan mensen die te maken hebben met een beperking. Ik heb de website van het Soesterkwartier bekeken. Het viel me op dat het een actieve wijk is met veel organisaties die iets te bieden hebben. Ik miste in de lijst echter een organisatie welke zich richt op mensen met een beperking en hun netwerk. Voor deze mensen zou het fijn zijn als ze bij hun vragen de weg naar MEE weten te vinden, velen hebben deze ook al wel gevonden.  Mijn verzoek is om ons in deze lijst op te nemen. Bij vragen ben ik natuurlijk graag bereid dit toe te lichten. Hieronder een korte beschrijving voor wie MEE is en wat we doen.
MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan mensen met een: lichamelijke handicap verstandelijke handicap chronische ziekte zintuiglijke handicap niet-aangeboren hersenletsel ontwikkelingsachterstand autisme spectrum stoornis MEE is er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. MEE is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen zoals ouders, partners, familieleden, huisartsen, leerkrachten en begeleiders. Iedereen die vragen heeft over een handicap of chronische ziekte is welkom bij MEE. Ondervindt u problemen door uw beperking of chronische ziekte? Moet u een indicatie aanvragen, maar weet u niet hoe? Heeft u het gevoel dat uw kind anders is, maar weet u niet precies waarom?
MEE biedt gratis informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking. MEE helpt bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. MEE beantwoordt uw vragen, herkent uw zorgen, wijst u de weg en helpt u bij het vinden van oplossingen.
Meer weten? Kom langs of bel naar MEE. Alle hulp van MEE is gratis. 0900-6336363

www.mee-ugv.nl

Dagelijks open tijdens kantooruren, Berkenweg 7 ,3818LA Amersfoort
Vriendelijke groeten,

Gerry Kuiperij, regioconsulent

g.kuiperij@mee-ugv.nl 0900-6336363