Een eenvoudige uitnodiging, die dagelijks bij de redactie binnenkomen met het verzoek hier aandacht aan te schenken en/of een reportage van te maken. Nu bestaat er al lange tijd een hechte band tussen het Wijkleerbedrijf en de Wijkwebsite Soesterkwartier en de geschiedenis kennende, is het een grote bijzonderheid dat het 5 jarig lustrum van het  zelfstandig functionerend Wijkleerbedrijf een feit is.

Wij vieren dit eerste lustrum op donderdag 29 november 2018 van 14.30 – 16.30 uur in Puntenburg, Puntenburgerlaan 100.

U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom. Het officiële programma start om 15.00 uur met toespraken door wethouder A. Janssen, directeur Emma Beaujon en Lieke van Lith, manager zorg, en docenten van de opleidingen van het ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort.

De studenten laten deze middag op bijzondere wijze zien wat zij leren en doen bij klanten.

Wilt u hierbij aanwezig zijn, reserveer alvast 29 november van 14.30 – 16.30 uur in uw agenda.

Een uitnodiging met het volledige programma ontvangt u binnenkort.

Wel 29 november 2018 was dan ook de dag dat Puntenburg de Vijverzaal weer zag schudden. Studenten van de opleiding  “zorg” ( Lyvore) waren al vroeg in de middag de grote Vijverzaal aan het versieren. Heel veel ballonnen werden opgeblazen en waarvan zelfs een ereboog was gemaakt. Lampionnen werden her en der geplaatst. Door de hele zaal de lijnen met vlaggetjes gespannen en in een afzonderlijke ruimte werden bloemen “geschikt”

De rode loper die eerst binnen lag, wordt alsnog naar de hal verhuisd en met ducktape aan de ondergrond geplakt. Het blijft keurig liggen en dat was noodzakelijk want na de klok van 14.00 uur kwam er een bonte stoet van “gasten/genodigden/ouders en belangstellenden, op gang.

Het feit dat het Wijkleerbedrijf Lyvore haar 5 jarig bestaan viert, is een heugelijk feit op zich, maar dat deze happening dan gelijk het examen voor de 1e jaars was, was een ander feit. Enigszins “druk” en veel heen en weer gaand, waren de 1e jaars “bezig”. Zich niet bewust dat de twee docenten Gerda en Mirjam, stilzwijgend notities maakten van hetgeen zich voordeed. worden de opdrachten uitgevoerd. Hoe worden de gasten ontvangen. Worden ze geholpen in de garderobe en hoe gaat het uitserveren van koffie/thee en gebak. Een waslijst van punten om af te vinken.

 

 

Tussen al deze drukke studenten”moves”bewoog zich dan de innerlijke “rust”zelf. Wilma Leenders van het Wijkleerbedrijf, stuurde  zo links en rechts wat bij. Subtiel maar duidelijk. En gestaag kwam hetgeen was opgezet ook ten uitvoer.

Aan de zijkant heeft zich het Puntenburg’s Accordeonorkest genesteld, bestaande uit twee dames die een uitstekend repertoire uit de klavierkast konden toveren. Fantastisch jullie zo te zien spelen.

 

 

In de zaal waren de creatieve zaken uitgestald, die uit noeste handarbeid waren gemaakt. Plaatsen waren ingeruimd voor “nagel” behandeling en andere demonstraties.

 

 

Veel bekenden, schreden inmiddels over de rode loper naar binnen. Keurig te woord gestaan door de gastvrouwen.  Als in de hal zich ook Wethouder Stegeman, samen met de Gebiedsmanager Elbert Spek, meldt, gaat het er toch serieus uit zien.

Om 15.00 uur is het dan ook de tijd van wat dan het officiële gedeelte heet, te beginnen. Dus de stellingen worden bemand en Gerda Cazander spreekt de eerste openingswoorden. Het verdere geheel van sprekers, werd begeleid door twee studenten. Felicitaties op directieniveau en ook de lovende woorden van Wethouder Stegeman, worden aanvaard. Waarbij de Wethouder opmerkt, dat hij op het laatste moment werd ingevlogen, omdat zijn collega Wethouder Astrid Janssen, ziek naar huis was.

En uiteraard zijn er dankwoorden. Dankwoorden voor de docenten die nu, jaar na jaar in staat zijn,om in eigen huis een volledige opleiding “zorg” tot goed resultaat te  brengen. Dankwoorden voor degene die het format van dit Wijkleerbedrijf mogelijk hebben gemaakt. En als de microfoon, weer bij de twee meiden is, komt er duidelijk maar oh zo droog gezegde uit.”laten we nu maar feest vieren” verwijzend naar de koffiecorner waar hapjes en drankjes klaar staan.

En zo gezegd, werd dit ook gedaan. De gasten bekeken alle uitgestalde creatieve zaken. Studenten lieten trots aan hun familie en bekenden, deze unieke onderwijsinstelling zien. De examenformulieren worden opgeborgen. Alle vakjes zijn per deelnemer ingevuld. Naar wij aannemen zijn alle 1e jaars, door naar de volgende opdracht.

Met oprechte dank aan allen die deze middag voor zowel het Wijkleerbedrijf, alsmede de studenten, tot een waar feest maakten. ( red). 

Verslag Karel van Rooy.

Fotoreportage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O O R A A N K O N D I G I N G