Kunt u ons helpen door gesprekken te voeren met seniore wijkgenoten?

Veel ouderen voelen zich niet gehoord. De wereld om hen heen verandert, steeds sneller. Het is bijna niet bij te houden. Ook in het Soesterkwartier. Ouderen voelen zich soms een speelbal van beleid en trends. Er wordt veel over hen gepraat, maar hun eigen verhaal kunnen ze vaak niet kwijt.

In het Soesterkwartier willen we hun verhaal aanhoren. In ons wijkplan formuleren we jaarlijks prioriteiten. Hierdoor kunnen we lopende en nieuwe initiatieven doelgericht ondersteunen.

Komende periode gaan we het gesprek aan met ouderen. Door verhalen aan te horen, kunnen we hun dagelijkse zorgen en uitdagingen beter begrijpen.  En wellicht ontstaan er ook leuke relaties.

We zijn in contact gekomen met het initiatief “Grootschalig luisteren” van LOC (organisatie van clientenraden). In samenwerking met ouderenorganisaties (KBO, PCOB) en in overleg met de gemeente zijn zij in enkele wijken grootschalig aan het luisteren. Dankzij een subsidie kunnen zij ook het Soesterkwartier een dienst bewijzen door op gestructureerde wijze met veel ouderen in gesprek te komen.

Wat is Grootschalig luisteren?

Het vertellen van verhalen is een natuurlijke manier van kennis en ervaringen delen. Met Grootschalig Luisteren verzamelen we de ervaringsverhalen van een grote groep mensen om te begrijpen wat er speelt in ingewikkelde situaties: Een waardevolle basis om te werken aan verbetering.

Mensen wordt gevraagd hun verhaal te delen over een onderwerp dat ze zelf aandragen. Wat is het effect op hun leven? De verhalen schrijven we op. Daar gebruiken we ook een computerprogramma voor. Uit de veelheid van verhalen  krijgen we inzicht in zaken die vaak spelen en die soms spelen. Dat maken we grafisch zichtbaar. Op deze wijze komen behoeften en wensen in beeld, ook van de meest kwetsbare mensen.

Hoe werkt het?

Tijdens koffie-ochtenden op plekken waar ouderen (en wellicht hun mantelzorgers) bij elkaar komen, gaat u in tweetallen het gesprek aan met een oudere wijkgenoot. We noemen dat een verhalentafel. Eén begeleidt het gesprek, de ander maakt aantekeningen.

Ik ben geïnteresseerd, hoe kan ik hieraan bijdragen?

Op donderdagochtend 13 april, van 9 tot 12, is een bijeenkomst waar we u graag ontmoeten. We vertellen over het initiatief, hoe het werkt en hoe u hiermee praktisch aan de slag kunt. Vanwege de ruimte (we hebben een maximum van 15 mensen) vragen we u wel om u hiervoor op te geven. Het is op de Drentsestraat, gebouw Welzin

Als dit niet in uw mogelijkheden ligt, of u wilt meer informatie inwinnen, kunt u contact opnemen met

  • Projectleider Philien Blok (06-45480006,
    blok@loc.nl). Zij neemt contact met u op om kennis te maken en u verder op weg te helpen.
  • Buurtnetwerker Henry de Gooijer (06- 43282590, deGooijer@indebuurt033.nl) weet er ook meer van.

Bij genoemde personen kunt u u ook opgeven voor de bijeenkomst op 13 april.

Als u aan dit project wilt bijdragen, verwachten we van u om minimaal 3 verhalen aanhoort. Per verhaal kost dat ongeveer 2 uur.

Meer informatie: De methode wordt al snel duidelijk als u een kijkje neemt in het computerprogramma dat we hanteren: https://story.storyconnect.nl/index.php/56435

Buurtnetwerk 

Henry de Gooijer