ld (2)Vorig jaar, op 1 september 2015, startte in bewonerscomplex Puntenburg een groep”senioren” een Linedance groep, die gekscherende “The pointers” werd genoemd. Een grote groep valide en minder valide dansers gingen aan de slag om de basisbeginselen van het in linie dansen onder de knie te krijgen.

Toen deed zich nog de situatie voor, dat er gebruik gemaakt kon worden van hulpmiddelen zoals een rollator of wandelstok. Inmiddels weten we, dat deze groep zich uitermate goed heeft gepresenteerd. In het kader van “fit in 12 weken” zijn we inmiddels bijna 8 maanden verder en het enthousiasme van deze groep, bestaat nog steeds.

Hier en daar zijn wat mensen afgehaakt, maar daarvoor zijn weer nieuwe “dansers”ingestroomd. Al eerder werd op deze website melding gemaakt van de vorderingen van deze homogene groep. ld (26)

ld (56)Zaterdag 16 april 2016, presenteerde “the pointers”zich wederom, door in de Vijverzaal een demonstratie te geven van hetgeen is bereikt. Zelfs eenheid van de gedragen kleding, was goed om te zien. Keurig in zwart/wit gestoken deelnemers . Het aanwezige publiek mocht gewoon aanschuiven bij en in de groep Linedancers , zodat er wel een mix van kleuren plaats vond.

Een CD speler met een CD man, zorgde voor de wisselende muziek en daar waar de “nieuwe”mensen nog niet helemaal synchroon dansten, werd even “bijles”gegeven.

ld (36)En de rollators, die stonden keurig geparkeerd bij de ingang. Dus een fantastisch resultaat wat de dansgroep heeft bereikt.

De Linedance-groep heeft op elke dinsdagmiddag om 14.00 uur een bijeenkomst in de Vijverzaal van Puntenburg.

Verslag en foto impressie Karel van Rooy.