Woensdagavond 28 maart kwam een kleine 40 personen bijeen op De Inspiratieboot in de Eemhaven. Het ging om ondernemers uit het Soesterkwartier. Ook in ons Soesterkwartier grijpen de vrouwen stilletjes de macht. Want het organisatiecomité van ‘Bedrijvig Soesterkwartier’ bestaat uit drie dames en één man (Ela van Swieten, Cindy Eykelboom, Lonneke Lavrijssen en Dico Kuiper). En ook op de bijeenkomst waren de vrouwelijke ondernemers in de meerderheid, constateerde uw correspondent.

Het was de tweede netwerkborrel die Bedrijvig Soesterkwartier organiseerde. Evenals de eerste keer was het ook nu zeer geanimeerd. Bovendien: na kennismaking op de eerste netwerk bijeenkomst hadden diverse ondernemers zaken met elkaar gedaan, of gebruik gemaakt van elkaars kennis, of netwerk. Reden om elk kwartaal een netwerk-ontmoeting voor ondernemers uit het Soesterkwartier te organiseren.

Het betreden van de Inspiratieboot werd verhinderd doordat twee dames (ja, alweer vrouwen!) op de loopplank en de toegangstrap een onduidelijke klus uitvoerden. Ze droegen een oranje overall en legden en verlegden latjes. Zij wekten daarmee de indruk de boot toegankelijk te maken voor een rolstoel. Toen ik beleefd wachtte tot ze ruimte zouden maken keken ze na enige tijd op en onderbraken hun ‘werkzaamheden’. Ze nodigden me vervolgens uit om via de loopplank en daarna de trap de boot binnen te gaan. Daar hoorde je dat het een act van het duo ‘Onderste Boven’ betrof.

Opvallend hoe snel iedere binnenkomer aan de praat raakte met andere, collega ondernemers. Opvallend was ook de grote aandacht voor het programma van de avond.

Naast netwerken was één van de programma onderdelen de ‘1-minuut-presentatie’. Ondernemers konden in één minuut vertellen welke activiteiten zij ontplooien. En er was ook een quiz. Opvallend genoeg zat daar geen enkele vraag over ondernemen of ondernemerschap in. Alle vragen betroffen (kennis over) het Soesterkwartier. De lotsverbondenheid van het wonen in onze wijk is kennelijk van groot belang bij het ondernemen.

Voordat de ‘Drijf-in-Disco’ startte was er nog een zogenaamde ‘peptalk’ over vernieuwen: “Vindt iets niet normaal, want normaal is niet normaal” en: “Gebruik social media”.

Toen uw correspondent om 21.00 uur –als een van de eersten- vertrok volgde de zeer geanimeerde gons van de netwerkende ondernemers hem tot op de kade.

Kijk ook op Bedrijvig Soesterkwartier